Moderaterna vill stärka svensk skola

Insändare Artikeln publicerades
Moderaterna vill satsa på skolan.
Foto: Arkiv
Moderaterna vill satsa på skolan.

I Sverige ska möjligheter gälla lika för alla. Alla barn ska få sin egen chans att bygga en bra framtid alldeles oavsett bakgrund. Det ska vara den egna viljan och förmågan, och inte antalet böcker i familjens bokhylla, som styr om man kommer in på de tuffaste utbildningarna. Då krävs en skola som tidigt rustar med kunskaper och som öppnar vägar till vidare studier och jobb.

Svensk skola håller hög kvalitet. Sveriges lärare är skickliga och gör sitt yttersta för att alla barn ska nå sin fulla potential. Samtidigt finns det problem. Nästan var femte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet, många elever hoppar av gymnasiet i förtid, och antalet anmälningar om hot och våld i skolan ökar.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har börjat nedmontera de kunskapsreformer som Alliansregeringen genomförde. Under mandatperioden har de avskaffat nationella prov, lagt förslag om att stänga välfungerande skolor, och konsekvent sagt nej till Alliansens krav på utökad undervisningstid.

Mellan 2006-2014 genomförde Alliansregeringen ett stort antal reformer för att höja svenska elevers kunskaper. Även lokalt i Borgholms kommun gjordes satsningar och vi ser nu de positiva resultat av dessa satsningar. Efter flera år av fallande resultat i den internationella kunskapsmätningen PISA bröts till slut trenden och resultaten har börjat peka uppåt. Men det räcker inte. Därför har Moderaterna satt ett tydligt mål att Sverige ska vara bland de tio bästa länderna i PISA senast 2025.

Moderaterna förslår därför ett antal reformer för att stärka svensk skola:

•Utöka undervisningstiden med en timme mer per dag. Utökningen ska först genomföras i lågstadiet och sedan de högre årskurserna och koncentreras till svenska och matematik så att alla lär sig läsa, skriva och räkna.

•Inför obligatorisk läxhjälp. Kommuner ska vara skyldiga att erbjuda läxhjälp från årskurs 4-9.

•Lovskola. I årskurs 6-9 ska lovskola i fyra veckor finnas för elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet.

•Rätt till utökad förskola. För barn till föräldrar som är beroende av försörjningsstöd eller är arbetslösa bör rätten till allmän förskola utökas till 30 timmar i veckan.

•Obligatorisk språkförskola på 15 timmar per vecka för alla barn till nyanlända från tre års ålder.

Dessutom vill Moderaterna i Borgholms kommun, bland annat:

•Mindre barngrupper i våra förskolor och fritidshem. Det ger tryggare barn och en bättre arbetsmiljö för personalen.

•Införa pulshöjande aktiviteter för att förbättra inlärning och elevernas resultat.

•En fritidsgårdsutredning. Hur ska fritidsgårdarna se ut? Vad vill våra elever ha för verksamhet och hur ska fritidsgårdarna vara utformade? Det är viktigt att kunna erbjuda våra ungdomar en stimulerad fritid och en plats att mötas på.

Löftet att nästa generation ska få det lite bättre än den nuvarande skapar hoppfullhet.

Erik Bengtzboe (M), Utbildningspolitisk talesperson

Marcel van Luijn (M), Oppositionsråd Borgholms kommun

Carl Malgerud (M)

Björn Andreen (M)

Anna Victor Hiort (M)

Lenamarie Wikström (M)