Moderaterna vill bygga Borgholms välfärd tillsammans

Insändare Artikeln publicerades
Carl Malgerud och Marcel van Luijn tror på valfrihet.
Foto: Arkiv
Carl Malgerud och Marcel van Luijn tror på valfrihet.

I dagsläget växer köerna till kommunens särskilda och demensboenden. Dessutom är några av våra befintliga äldreboenden i stort behov av upprustning. Utan stora investeringar kommer vi inte att klara det ökande behovet.

Vi tror inte att S med kommunalrådet Ilko Corkovic i spetsen kan ta tag i våra framtida utmaningar. I debatter och sociala media har kommunalråd de senaste veckorna gjort flera uttalanden som är direkt felaktiga, med syfte att svartmåla både Moderaterna och privata företag inom vård och omsorg. Här kommer ett antal påståenden och våra svar:

Påstående 1: ”Vi Socialdemokrater kommer aldrig att medverka till att företag som Attendo ska etablera sig i vår kommun.”

Det är anmärkningsvärt. KSAU träffade en representant från Attendo för inte länge sedan. Vi fick en genomgång av hur de kan hjälpa kommunen bredda utbudet av särskilda boenden och alla var positiva.

Påstående 2: ”Moderaterna föreslår att privatisera vård och omsorg i Borgholms kommun."

Det stämmer inte. De kommunala verksamheter som finns idag ska finnas kvar. Men vi har en enorm utmaning vad gäller antalet särskilda boendeplatser och kvalitet på våra befintliga fastigheter. Samtidigt är kommunens investeringspengar redan intecknade för ett antal stora projekt de närmaste 3-4 åren. Då vill vi Moderater undersöka hur privata lösningar kan hjälpa Borgholms kommun att klara behovet. Att förkasta vissa alternativ i förväg är inte konstruktivt.

Påstående 3: ”Vårdpersonal inom den privata sektorn tjänar sämre än inom den kommunala.”

Det stämmer inte. Tvärtom är lönerna lika eller högre inom privat sektor, enligt SCB:s löneundersökning. Vård- och omsorgspersonal tjänar ungefär lika men sjukgymnaster får 11 procent mer i privata vårdföretag än i offentlig sektor; sjuksköterskor får 9 procent mer.

Påstående 4: ”Privata vårdföretag missköter sig.

Det finns tyvärr missförhållanden äldre- och demensboenden runtom i landet, både i privata företag och i kommunal verksamhet. Detta ska naturligtvis inte hända. Socialförvaltningen ska ha tydliga kvalitetskrav för all äldreomsorg som sker i kommunen.

Påstående 5: ”Privata vårdföretag gömmer vinster i skatteparadis.”

Faktum är att de flesta privata aktörer inom välfärden är småföretag som återinvesterar vinsten i verksamheten. Det finns även en del som drivs som kooperativ eller förening.

Borgholms kommun har inte råd med Socialdemokraternas ideologi. Vi måste utveckla kommunens välfärd tillsammans med näringslivet. Även initiativ bland personalen, till exempel att driva en del av verksamheten genom intraprenad, ska uppmuntras. Vi tror på valfrihet. Vi tror våra äldre kan välja själv hur de vill bo, och vår personal kan välja själv var de ska jobba. Så skapar vi dem bästa förutsättningar för våra medborgare att bo, leva och verka i underbara Borgholms kommun.

Moderaterna i Borgholms kommun

Marcel van Luijn (M)

Carl Malgerud (M)