”Med denna inramning blir det i mina ögon en skam för staden”

Borgholm Artikeln publicerades
Denna syn uppskattades inte av insändarskribenten.
Foto: Privat
Denna syn uppskattades inte av insändarskribenten.

Helgen 24 - 26:e maj arrangerades årsmötet för Morgan Owners Group Sweden i Borgholm. Ett hundratal av den klassiska bilen Morgan sammanstrålade då i den vackra staden vid Kalmarsund.

Då det i det flesta fall är två deltagare per bil, samlade hela arrangemanget drygt 200 personer, de flesta boende på hotell Strand. Deltagarna i ett årsmöte som detta kommer från hela landet, och de flesta var mer än nöjda med att det denna gång avhölls i Borgholm. Arrangörerna delade inför lördagen förslag på lämpliga besöksmål på fantastiska Öland, vilket var mycket uppskattat.

Söndag morgon tog min hustru och jag, tillsammans med goda vänner en morgonpromenad från hotellet i riktning mot slottsruinen. Alla positiva intryck från vår vistelse raserades när vi fick se hur det ser ut på sluttningen nedanför det kulturhistoriska monument som slottsruinen utgör. Första intrycket var att en skogsbrand måste härjat, vilket man i så fall borde hört om. Bofasta ölänningar upplyste oss dock om att detta var lämningar efter almsjuka som tagit kål på träden i branten nedanför slottsruinen, och att detta inte får röjas upp, då naturen skall ha sin gång. Vi bor i Hjo och är väl medvetna om att vissa naturområden (Natura 2000) inte får röras, då förruttnelsen skal bidra till djurlivets reproduktion, men någon form av omdöme vore på sin plats, när och var dessa områden väljs ut.

I Hjo finns områden där döda träd får ligga orörda, men inte på platser som ex. i vår stora vackra stadspark, där människor tillåts njuta av den vackra omgivningen. Här rensas omgående döda träd bort.

Borgholm är en oerhört vacker stad, och kanske är slottsruinen det främsta landmärket som sannolikt de flesta besökare vill se. Med denna inramning blir det i mina ögon en skam för staden, och det är svårt att tänka sig ett sämre område där föruttnelsen skall få sätta sin prägel under många år framåt. Min gissning är att ansvariga i Borgholm tycker att besökares alla intryck är viktiga för att bilden av staden skall vara så positiv som möjlig och bidra till att man gärna återkommer. De flesta intryck är positiva, men omgivningen kring den fantastiska slottsruinen är det inte.

Ola Söderpalm