Lika för alla på Ölandsbron eller?

Insändare Artikeln publicerades
”Vi ställer oss frågande till varför bussarna är i högerfilen titt som tätt?” skriver insändarskribenterna.
Foto: Maria Wiell
”Vi ställer oss frågande till varför bussarna är i högerfilen titt som tätt?” skriver insändarskribenterna.

Nu är det dags igen, för underhåll och reparationer av Ölandsbron. Ingen kan ha missat att det är tvåfiligt på delar av bron nära högbrodelen. Reparation och underhåll är livsviktigt för vår bro och för oss ölänningar.

Delar av bron är avsedd för bussar vilket gör att stora delar av bron är enfiligt. Trygghetspartiet tycker det är viktigt med fungerande kollektivtrafik för sina medborgare och självklart måste vi kunna lita på att bussarna är tid. Vi ställer oss frågande till varför bussarna är i högerfilen titt som tätt? En buss i högerfilen tar upp plats personbilar skulle kunna vara på. Får bussarna ens vara i högerfilen när de har en egen fil.

Under föregående vecka noterade vi skyltar vid Skälby i Kalmar och vid Ölandsleden i höjd med Ölands djurpark gällande en begränsning av traktorer och andra långsamgående fordon. På morgonen gäller förbudet på morgonen mellan klockan 06.00-09.00 och på eftermiddagen råder det förbud mellan klockan 15.00 - 18.00. Efter kontakt i skrivande stund med Trafikverket så råder det även förbud att köra över bron med fordon bredare än 3,5 meter.

Det finns ingen information om denna förändring i tillgänglighet varken på kommunens hemsida eller information på Trafikverkets sida, inte heller har det skickats ut information: ska lantbrukaren från Bläsinge som mitt i det hektiska vårbruket är på väg till Kalmar, vända i Färjestaden? Vad händer om denne inte gör det? Ska traktorföraren stanna ett par timmar på Svinö?

Inom Trygghetspartiet tycker vi det är viktigt att personer som arbetspendlar kommer fram i tid till sina arbeten men på vems bekostnad? Alla kan inte ta bussen till jobben. Andelen tunga fordon som begränsas på bron av typen arbetsfordon borde vara ganska liten, hur är det med epatraktorer? De är också långsamtgående fordon som stoppar upp trafiken och körs ofta av ungdomar som går i skolan. Återigen; vad händer om dessa fordon ändå åker över bron. Eller är det så att bron är så skör nu att den inte håller för all tung långsamtgående trafik som det ofta blir under rusningstid? Är det anledningen till att traktorer begränsas, men hur är det med lastbilar då? En lastad lastbil med släp väger omkring 60 ton.

Trygghetspartiet tycker det är dags att politiker och tjänstemän tar sitt ansvar och presenterar en oberoende utredning om statusen på bron omgående. Att sedan komplettera med trafikvakter som kan dirigera trafiken under rusningstid borde vara en självklar service för alla arbetspendlare.

Pia Schröder, Arontorp

Pelle Fredriksson, Algutsrum