Liberalerna: Dags att börja planera för en ny bro

Insändare Artikeln publicerades
Liberalerna anser att det behöver planeras för en ny bro över Kalmarsund.
Liberalerna anser att det behöver planeras för en ny bro över Kalmarsund.

I dag passerar nästan sju miljoner fordon Ölandsbron varje år. Det är sju gånger fler än man trodde när bron byggdes. Givetvis gör en så drastisk trafikökning att brons livslängd och behovet av underhåll på själva bron påverkas. Situationen hjälps inte heller av brons konstruktionsfel.

Liberalerna i Kalmar, på Öland och i länet har föreslagit att man ska börja planera för en ny bro, eller annan förbindelse. Det innefattar också nya på- och avfarter. Den nya förbindelsen ska ansluta direkt till E22 på fastlandssidan, vi vill inte ha några nya stadsbarriärer likt nuvarande Ölandsleden genom Tallhagen i Kalmar. Nu har vi också lagt en motion i riksdagen i samma anda.

Ölandsbron och infrastrukturen omkring den är i många avseenden omodern. Bron saknar exempelvis gång- och cykelbanor samt mitträcken. Flera yrkeschaufförer vi talat med påtalar att skarvarna i vägbanan är ett problem. Den ökande trafikmängden har gjort att bron slagit i sitt kapacitetstak tidigare än förväntat. Tanken är att vi ska klara oss med nuvarande bron fram till minst år 2070. Liberalernas anser att vi inte kan vänta så länge.

För staten skulle kunna göra så mycket mer. Tillsammans med flera andra myndigheter anordnade Trafikverket en innovationstävling för att ta fram koncept för en ny Öresundsbro år 2045. Det vinnande konceptet reducerar 304 000 ton koldioxid från atmosfären. Vi menar att en liknande tävling för en klimatsmart ny förbindelse över Kalmarsund vore ett självklart uppdrag.

Liberalerna var först ut med att föreslå en ny Ölandsbro. Vi är det enda partiet som driver frågan som parti på länsnivå. Vi har också sett till att frågan väcks i riksdagen genom en riksdagsmotion. Vi kommer fortsätta kraftsamla politiskt i vår region för att sätta press på regering och riksdag. Vårt mål är att en ny Ölandsförbindelse ska finnas med i nästa nationella transportplan. Det är en viktig satsning för vår regions framtida tillväxt. Att lobba för stora infrastrukturprojekt kräver långsiktigt politiskt arbete och breda överenskommelser på alla nivåer. Liberalerna kommer fortsätta kämpa och vi hoppas fler ansluter sig.

Carl-Henrik Sölvinger

Gruppledare Liberalerna Kalmar kommun

Sebastian Hallén

Gruppledare Liberalerna Mörbylånga kommun