Låt vägrenarna blomma!

Insändare Artikeln publicerades
Bild från blommande Gotland.
Foto: Britta Lööv
Bild från blommande Gotland.

Strax före midsommar kunde man i Ölandsbladet läsa en artikel med rubriken ”Låt gräsmattan blomstra”. Inledningsvis skrev man: Gör som Borgholm – slå ett slag för den biologiska mångfalden och låt bli att klippa hela gräsmattan där hemma. Detta har fått folk att reagera på olika sätt.

Jag skulle vilja slå ett slag för vägrenarna i allmänhet och de öländska i synnerhet. Vi vet alla att den biologiska mångfalden är viktig för vår överlevnad, inte minst för våra pollinerare: bin, humlor och fjärilar. Ölands säregna natur med sin unika flora och fauna lockar många turister och naturälskare, särskilt vår- och försommartid.

Varje försommar blommar det längs våra vägar, i år rikligare än på länge, trots torkan. Plötsligt från den ena dagen till den andra tar ögonfröjden slut. Vägrenarna har klippts ner. Detta sker en dryg vecka före midsommar precis när våra vägrenar börja kantas av blåeld, cikoria, sötväppling och många andra blomster som vi längtat efter.

Skötselråd utfärdas i naturvårdssyfte som bygger främst på botaniska studier på ängar, betesmarker och andra öppna gräsmarker. Varför tar Trafikverket eller andra ansvariga här på Öland inte större hänsyn till vad forskningen anser vara optimalt bäst och rekommendabelt ur alla aspekter, även ur trafiksäkerhetssynpunkt naturligtvis? Sommartid sänker man hastighetsgränserna på vissa större vägar för att bilisterna ska lätta på gasen. Samtidigt slår man vägrenarna, som borde vara en turistattraktion och få människor att vaksamt upptäcka naturens skönhet. Nu berövas man denna möjlighet och ignorerar istället hastighetsskyltarna.

Strax före midsommar var jag på Gotland, som med sin kalkrika berggrund har samma förutsättningar som Öland för en rik och säregen flora. Där lyste vägrenarna i prunkande färger där det rikligt förekommande pukvetet var ett markant inslag bland cikoria, blåeld och vägklint. Varför inte se Gotland som ett föredöme och låta alla besökande och även vi bosatta här ges möjlighet att få njuta av samma fägring.

På Gotland har man en särskild skötselplan för vägrenarna. Redan i mitten av 80-talet var det två gotländska vägmästare som började testa att spara blommor på vissa sträckor. De ville undersöka hur man skulle kunna få mer blomning, se till att växterna hann fröa av sig och skapa större artrikedom. Deras kunskaper ligger nu till grund för de skötselråd man följer i dag. Gotlands blommande vägrenar är utan tvivel en turistattraktion!

Trafikverket på Gotland blev förra året utsett till Årets Pollinatör av Svenska Bin med motiveringen: för en medveten slåtter som gynnar unik, blommande flora och ger livsutrymme för bina.

– Vi är stolta över utmärkelsen. Här på Gotland är vi extra sparsamma med att slå vägrenarna. Trafiksäkerheten kommer först, men vi sparar så mycket växtlighet som möjligt. I den tidiga slåttern slår vi bara innerkurvor och korsningar, berättar Trafikverkets projektledare.

Alltså, en vädjan till ansvariga här på Öland: Låt Gotland få bli en förebild och låt vägrenarna även här på Öland få blomma!

Britta Lööv