Kan man lita på Socialdemokraterna?

Insändare Artikeln publicerades
Mörbylånga hamns framtid är i fokus.
Mörbylånga hamns framtid är i fokus.

Den frågan ställer sig en moderat kvartett i lördagens Ölandsbladet.

Trots att vi tidigare har svarat entydigt så upprepar vi gärna svaret. Självklart står vi bakom beslutade avtal. Får vi väljarnas förtroende den 9 september så är det en prioriterad fråga att rigga en organisation för att genomföra planerna för Matrosen. Vi kommer att vilja träffa entreprenören för att se på vilket vis kommunen kan hjälpa till. De frågor som vi ställt under resans gång kommer vi också att se till att besvara. Man kan inte bo i avtal och planer – man kan bo när det blir verklighet och nyckeln sätts i dörren.

Men frågan är större och mer principiellt viktigt än turerna kring Matrosen och Mörbylångas hamns framtid.

Det är ingen hemlighet att vi många gånger har kritiserat den moderata ledningen i Mörbylånga för brist på styrning/ledning och initiativ och för hemlighetsmakeri när det gäller kommunens mark och exploateringsverksamhet. Den ena handen verkar inte veta vad den andra gör och många affärer verkar göras upp på kommunalrådets kontor. Vi har kritiserat för att mark säljs utan att godkända användningsplaner (detaljplaner) finns. Vi har också kritiserat att löften ges utan föregående politisk (demokratisk) behandling.

Vi har gjort detta i fullmäktige, i kommunstyrelsen, i miljö- och byggnadsnämnden, i samordningsgruppen och i plangruppen. Påfallande många gånger har vi också fått stöd i vår kritik från andra partier inklusive Moderaternas egna företrädare.

Låt oss kortfattat belysa vad vi menar att den moderratledda politiken kan och i vissa fall har lett till;

Perspektiv kommunen; Hur vet vi att kommunen får rätt betalt för vår mark om det bara är en part vi kommer överens med. Visst den kan värderas men en annan exploatör kanske skulle vilja betala mer. Hur kan vi ställa andra krav på en exploatör om det bara är en utvald. Till exempel krav om kunna bygga i ”marknadsmässigt” mindre intressanta delar av kommunen. Krav på så kallad dubbel markanvisning har drivits av både Centerpartiet som av oss.

Perspektiv byggherre/exploatör; Även byggherren måste säkert fundera på om priset är det rätta. Har jag fått betala för mycket? Men framförallt om de planer som finns för området kommer att gå att genomföra när det inte finns detaljplaner. Eller hur intressant är det att exploatera i ett område där grannopinionen är negativ – med den badwill som detta innebär. Visst säger M-företrädarna det är villkorade köpeavtal och exploatören vet vad hen de gör sig in på. Men de flesta byggherrar, liksom vi , vill ha om justa och öppna processer. Veta vad man ger sig in!

Perspektiv demokrati; Att sälja kommunal mark som inte är användningsbestämd är enligt oss mycket tveksamt. Finns det dessutom bara en motpart blir det ytterligare tveksamt. Det går nästan aldrig att komma ifrån att rykten och missuppfattningar uppstår, som drabbar både kommun och företag, om inte processerna är öppna och demokratiskt beslutade. All samlad erfarenhet visar också att det är mycket bättre betalt för mark som är planlagd, om det nu skall säljas.

Finns det då inget läge där man måste köra avsteg från ovan. Så klart det finns: Politik är att vilja. Men låt det då bli undantagen som bekräfta regeln. Bevara öppenheten så långt det är möjligt och ha en bred dialog med våra kommuninvånare. Det är vi politiker som är företroendevalda.

Man kan lita på socialdemokraterna. Vi har både kunskap, erfarenhet och vilja att ta över makten i Mörbylånga kommunen. Vi vill Tillsammans med kommuninvånare och näringsliv, med byggare och exploatörer, med föreningsliv och turism, med idrott och kultur, med barn och äldre snabba på utvecklingstakten i vår kommun. Allt behöver inte ta sån tid

Ni Moderater! Vi möter er gärna i en saklig debatt om utvecklingen i vår kommun. Bestäm tid och plats så kommer vi. Men då duger inte svepande och arroganta formuleringar, retorik och personangrepp som i insändaren

Man kan lita på socialdemokraterna!

Matilda Wärenfalk

Oppositionsråd/kommunalrådskandidat

Per Olof Pelle Johansson

Ordf Socialdemokraterna Södra Öland

Margaretha Lööf Johansson

Socialdemokrat Mörbylånga