Har kommunen redan släckt och stängt dörren?

Insändare Artikeln publicerades

Lördagen den 25 augusti hade vi en insändare i Ölandsbladet om nedsläckningen av gatljus på södra Öland.

Bakgrunden var bland annat bristen på information och dialog med kommunmedlemmarna. Vi ställde några frågor, bland annat. om likabehandlingen av kommunmedlemmar och hur nedsläckningen och andra indragningar av serviceinrättningar kan tänkas påverka inflyttningen till kommunen.

Insändaren väckte en omfattande debatt på sociala medier och vi är många som inte förstår hur kommunledningen och fullmäktige tänkte när beslutet togs. Det vore bra om vi kunde få en förklaring till detta och svar på de frågor vi ställde.

Många goda förslag har kommit in från medlemmar i hela kommunen, bland annat idéer om solcellslampor och att ”släcka ner en del lampor i tätorterna och låta det lysa över hela ön”.

Hur ställer sig partierna till detta? Det är aldrig försent att ändra ett dåligt beslut!

Bodil Magnusson, Peter Strand