Full fart framåt för en kommun på Öland?

Insändare Artikeln publicerades
”Förarlösa bussar kommer att sättas in från södra till norra udden på väg 136”.
Foto: Arkiv
”Förarlösa bussar kommer att sättas in från södra till norra udden på väg 136”.

Fantastiska möjligheter att lägga Öland i framkant med digitala lösningar vid övergång till en kommun.

Kommunadministrationen kommer att skötas från hem och Alvar över dator och smartphone. Deras arbetsflöde blir flexibelt och med lokal spridning över ön, det blir närhet till befolkningen och är bra för miljön då de slipper att åka in till en uppsamlingsplats.

Den administrativa personalens arbetstid blir flexibel, läses av efter uppkopplingstid och kan förläggas över veckans alla timmar och från vilken plats som helst.

Besparingar sker automatiskt i och med det närmaste obefintliga behovet av kontorsplatser vilket innebär att flera lokaler kan säljas eftersom Centralortsbehovet försvinner.

Kommunala folkomröstningar över sociala medier kommer att ersätta fullmäktigemöten och ge tjänstehennen vägledning i styrandet utöver lagar och förordningar. För att öka säkerheten kommer varje medborgare att vaccineras/ympas med mikrochip som kan avläsas av smartphones, bra vid röstning och annan identifikation. Alltså kan kostnader för politiker minskas drastiskt.

Personalrekryteringen underlättas då Artificiell intelligens AI tar över vården av äldre och sjuka samt barnens undervisning i möjligaste mån, vilket ger mer korrekta faktauppgifter.

Rällaskolan flyttas till Glömminge för det är bara 7 km mellan dem, och Glömminge är mer expansivt och ligger närmare östra Kalmar.

Förarlösa bussar kommer att sättas in från södra till norra udden på väg 136, fram och tillbaka dygnet runt. Antalet resenärer kommer att bestämma antalet avgångar, även östra sidan kommer att trafikeras efter behov. Målet är gratisresor för att minska miljöpåverkan. Fullskaliga pilotprojekt är igång i Kista. Vi arbetar mycket tillsammans med Scania och andra företag, berättade Sara Mazur, forskningschef på Ericsson. År 2020 räknar Ericsson med att 5G ska vara i kommersiell drift, men redan innan dess ska systemet finnas i testversion i både Stockholm och Tallinn.

För de fåtal invånare som inte har tillgång till digitala medier kommer det att sättas in stöd, och för övrigt kommer de att fasas ut inom snar framtid.

Varumärket Öland kommer att stärkas och nå ut i det nationella och internationella bruset - Digitala Oland för framtiden!

Kaj Axelsson