Flera faktorer bakom stängning av flisupplag

Insändare Artikeln publicerades
”Den huvudsakliga orsaken till stängningen beror dock på att vi i större utsträckning behöver kvalitetskontrollera materialet”.
Foto: Natalia Johansson
”Den huvudsakliga orsaken till stängningen beror dock på att vi i större utsträckning behöver kvalitetskontrollera materialet”.

Svar på insändare (från Sune Svensson) gällande stängning av flisupplaget i Färjestaden, publicerad i Ölandsbladet lördag 19 oktober.

Att stänga ytan där man tidigare kunnat lämna trä och grenar i Färjestaden beror på flera faktorer.

En av anledningarna var att själva flisningen dammade och störde de omgivande verksamheterna. Vinterförvaringen av båtar var en av dem.

Den huvudsakliga orsaken till stängningen beror dock på att vi i större utsträckning behöver kvalitetskontrollera materialet. Detta för att uppfylla våra mottagares krav, som inte tar emot träet om det är felsorterat eller innehåller obehörigt material som till exempel elektronik, gips eller farligt avfall.

Den nu stängda ytan var helt obemannad och som skribenten glädjande nog redan noterat är det vår personal som gör hela skillnaden. Mängden material som avlämnas är omfattande och med mottagning på bemannad återvinningscentral ges rätt förutsättningar att säkerställa kvaliteten.

För närvarande tittar vi på olika lösningar för hur lämnandet och logistiken för trä, impregnerat trä och grenar kan effektiviseras på återvinningscentralen i Färjestaden.

Jan Fors, förbundschef, KSRR