En trygg skolgång för alla i Borgholms kommun?

Insändare Artikeln publicerades
Åkerboskolan, Löttorp.
Foto: Carin von Post
Åkerboskolan, Löttorp.

Vi har idag ett antal elever vars föräldrar valt andra skolalternativ än de närmsta, till exempel Åkerboskolan istället för Slottsskolan.

Anledningarna kan variera men det är positivt att de i alla fall valt en skola inom kommunens gränser. Men kommer det alternativet att fungera i fortsättningen? Just nu råder det en stor osäkerhet runt den frågan. Föräldrar som har valt Åkerboskolan före Slottsskolan har fått samtal från en tjänsteman på utbildningsförvaltningen som talat om att de inte kan räkna med att få skolskjuts när det inte längre finns några barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Samtalet uppfattades som hotfullt.

Med tanke på att det troligtvis kommer att läggas i runda slängar 100 miljoner kronor på nybyggnation av Åkerboskolan (beslutat av S, C och V) anser vi i Moderaterna (M) och Framtid Öland (FÖL) att det borde vara angeläget att få ett så stort elevunderlag som möjligt där. Ett led i detta är att uppmuntra föräldrar utanför skolans upptagningsområde att välja Åkerboskolan genom att underlätta för deras barn att kunna ta den resan.

En motion från Marcel van Luijn (M), som nyligen behandlats i kommunstyrelsen (KS), avser just den frågan ”Att undersöka möjligheterna till att ordna transporter för elever som vill gå på Åkerboskolan men bor utanför skolans upptagningsområde”.

Argumenten mot denna motion var bland annat att “elever inte ska ha längre skolväg än vad som är nödvändigt.” Detta argument känns märkligt då det tidigare funnits idéer om att bussa elever från Åkerboskolan till Slottsskolan. Ytterligare ett argument var att skolskjutsen kommer att fördyras. Hur mycket? Kommunfullmäktige måste få veta vilken summa det handlar om för att kunna ta ett beslut om en trygg skolgång för våra elever.

S, C, V och SD tog ett enhälligt beslutet i KS att “motionen ska anses besvarad” då det finns fem platser i en buss för elever med växelvis boende samt att det kostar pengar. Ett märkligt beslut! Besvarad? Hur då? Och vad händer nu efter utbildningsförvaltningens telefonsamtal? Var försvann långsiktigheten och därmed tryggheten? Motionen känns nu för oss i M och FÖL ännu mer angelägen.

Vi vill veta HUR mycket det skulle kosta. Motionen säger inte att vi SKA bekosta transporter, den föreslår att vi ska UNDERSÖKA MÖJLIGHETERNA att ordna transport. Men det får vi kanske aldrig veta för den anses ju vara besvarad enligt S, C, V och SD. Som sagt, mycket märkligt beslut, och det lär väl inte förändras när ärendet ska upp i nästa kommunfullmäktige (KF), för majoriteten tillsammans med SD har enhälligt bestämt sig!

Ps. Vi förvånas över att C som tidigare har drivit frågan om sexornas återgång till de mindre skolorna, bland annat för att skapa trygghet, i detta läge inte anser att tryggheten är så viktig. Den tycks ha förhandlats bort på vägen mot det “nya styret” som Borgholm så väl behövde. Det går alltså bra att kosta på en ny skola i Löttorp för i runda slängar 100 mkr, men inte att låta så många som möjligt gå där för det blir för dyrt. Det känns också märkligt.

Moderaterna och Framtid Öland

Carl Malgerud

Marcel van Luijn

Torbjörn Johansson

Annette Hemlin