Det är synd om Öland…

Insändare Artikeln publicerades
Insändarskribenterna tycker inte att 2+1-väg passar på Öland..
Foto: Arkiv
Insändarskribenterna tycker inte att 2+1-väg passar på Öland..

Länge har Öland lyckats bygga och behålla en särprägel, sådant som gör att folk flyttar hit eller besöker oss. Det handlar om stort som smått, vackra vägar, natur, väderkvarnar, boenden, allehanda utbud, frihet, lugn och ro. Känslan av att befinna sig på en ö; Öland.

Men nu tycks dessvärre teknokratiska krafter ta vid i form av en överenskommelse mellan Trafikverket och ansvariga på kommunerna och Regionförbundet, ett vägprojekt som rimmar illa med folkviljan och Ölands särart. En 2+1 väg med mitträcken och 100 km/tim lär enligt vissa styrande vara det enda som kan få folk att flytta till Borgholm? Det är synd om Öland om inga starkare argument finns. Risken med projektet är att vi tappar väsentligheter, nämligen att det som kännetecknar vår ö förstörs och att Ölands själ försvinner. En slags motorväg hör liksom inte hemma på Öland. Och av vilka skäl är de styrande i Mörbylånga kommun så positiva? Den nya vägen är ju tänkt att driva horder av bilister till Borgholm, inte söderut till Mörbylånga. Och vem är det som kräver en 2+1-väg för att flytta till Borgholm?

Men de politiskt ansvariga och Trafikverket låter sig inte påverkas av folkviljan. Envist repeterar man argumenten och vill inte höra motargument, beslutet är fattat. Men om vi ölänningar nu ska rösta om kommunsammanslagning, varför inte passa på att samtidigt låta oss rösta om 2+1 väg och mitträcken? Enkelt att genomföra. Demokratiskt. Möjligen skulle en stark majoritet säga nej till högre hastighet, mitträcken, sämre framkomlighet och förfulande av Ölands unika miljö. Varför lägga närmare en halv miljard skattepengar på ett illa genomtänkt projekt som enbart ett fåtal uppskattar? Det handlar tydligen om de 5-6 veckor på sommaren då trafiken är tätare. Problem kan förvisso under dessa veckor uppstå i Glömminge samt vid infarten till Borgholm. Men dessa två flaskhalsar ska förstås inte byggas bort!?

Vill verkligen potentiella inflyttare till Borgholm ha 2+1 väg med mitträcken och högre fart? Sannolikt inte. Snarare uppskattar dessa människor samma värden som vi som bor här, det som har byggt Ölands själ. Det är synd om Öland när de som bestämmer inte begriper det fundamentala. Att Trafikverkets tjänstemän inte fattar är kanske inte så konstigt. Mer oroväckande är att Ölands folkvalda saknar insikt. En liten grupps transportbehov ska tillfredsställas, utan att man lyssnar på permanentboende, fritidsboende, turister och besökare.

Vår identitet finns delvis i den miljö vi bor och verkar. Varje ingrepp påverkar oss. Därmed inte sagt att tiden ska stå stilla. Men beslutsfattare: Störta inte blint in i framtiden. Ställ er i stället frågan om det kan finnas andra sätt som är mer skonsamma. Väg för och emot, tekniskt, ekonomiskt och värdera hur människor, djur och natur påverkas. Beslutsfattare: Den nu tilltänkta ombyggnaden av 136:an väcker känslor och frågor. Lös upp ert tunnelseende och avbryt projektet medan tid är, innan det är för sent. Lägg de otaliga miljonerna på cykelvägar, förbättrade korsningar och kollektivtrafiken. Men låt inte Öland förlora sin själ.

Styrelsen för Sandens Samfällighet

Ernst Appel/Ordf

Carl-Åke Persson/sekr