”Det är kommunens allt mer sinande slantar som rullar”

Insändare Artikeln publicerades
Pia Schröder.
Foto: Arkiv
Pia Schröder.

Bäste Herr Per-Ola T Nilsson, tack för dina synpunkter på min insändare om kommunens julbord `a 350 000 kronor.

Att du benämner dig själv som ett gammalt skrälle står dig fritt, men jag betackar min för det tillmälet. Vad jag kan erinra mig så har jag aldrig ens sett dig.... Enligt svenska akademins ordbok så står ordet skrälle för ”skamfilat”, ”söndrigt föremål” och ”skröplig människa”och här måste jag fråga om det är mitt inre eller yttre du kommenterar på detta vis? Få, om ens någon person jag mött, skulle sätta detta epitet på undertecknad.

Per-Ola T Nilsson verkar inte ha läst eller förstått min insändare. Det framgår på flera ställen att jag mer än gärna unnar alla som sliter i kommunen detta årets uppskattning av samtliga anställda, men kanske skulle jag önska att dessa pengar användes på ett annat sätt för att uppmuntra och tacka personalen. Dessutom ifrågasätter jag riktigheten i att ansvariga inte ens försöka spendera dessa pengar inom kommunens egna gränser. Vi har säkert näringsidkare inom Mörbylånga Kommun som kunnat leverera detta julbord. Ansvariga i kommunen säger sig så starkt vurma för våra företagare, att det är förvånande att inte hålla julfesten inom våra gränser.

Sedan vill jag påminna Per-Ola T Nilsson om, att hjälp i alla dess former, från kommunens sida kan vi alla komma att behöva, oavsett ålder.

”Att behöva stöd och hjälp inom och utom hemmet av de de hjältar som med rymliga hjärtan då finns där för dig och mig”. Här vill jag påpeka att det är alla anställda på kommunen som ska komma i åtnjutande av julbordet oavsett om de har rymliga hjärtan eller inte

Om jag är snål eller inte hör väl också till de egenskaper hos mig som du Per-Ola T Nilsson inte har en aning om och i detta sammanhang inte kan anses som relevanta. Du tycks inte förstå att det är kommunens allt mer sinande slantar som rullar...

Som exempel kan jag nämna att summan för julbordet är densamma som summan för kommunens nyanskaffning av litteratur till biblioteken.

Pia Schröder, Arontorp