Dags att bryta ensamheten bland äldre!

Insändare Artikeln publicerades
Eric Dicksson (KD)
Foto: Arkiv
Eric Dicksson (KD)

13 procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Om denna siffra överförs till Mörbylånga kommun innebär det att nästan 2000 personer saknar en nära vän.

Antalet deltagare på en begravningsgudstjänst har halverats sen 1990, och allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. 300 000 svenskar bedöms vara socialt isolerade, senast SCB mätte detta. Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd.

Men var har vi diskussionen om ensamhetens konsekvenser i Sverige? Det är alldeles uppenbart att vi under lång tid glömt bort denna fråga när vi fattat beslut inom politiken. Människans fysiska behov har dominerat i förhållande till de sociala, själsliga och andliga. Vi har alltför sällan vägt in hur politiska beslut påverkat relationer och mellanmänsklig gemenskap.

Inte ens när rönen om sambanden mellan ensamhet och ohälsa blivit överväldigande, ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning, har detta förhållningssätt ändrats.

Men nu måste vi sluta blunda för ensamheten och dess konsekvenser. Kristdemokraterna i Mörbylånga kommun menar att vi måste satsa mer på äldre och äldreomsorgen. Det behovs fler boende för äldre, allt ifrån trygghetsboende med egen lägenhet och gemensam samlingslokal i anslutning till denna till så kallade särskilda boenden. Vi måste införa en äldreboendegaranti för alla över 80 år som garanterar plats på ett trygghetsboende utan biståndsbedömning. Det behövs mer personal till äldreomsorgen.

Satsningarna som behövs är många och Kristdemokraterna är beredda att prioritera bort för att få över mer till äldreomsorgen. Satsningar på kulturen får vänta och kulturbudgeten måste minska. Ensamheten finns här och nu och Kristdemokraterna är beredda att göra de prioriteringar som krävs för att möta denna. Håller du med? Rösta på Kristdemokraterna på söndag!

Eric Dicksson

Kristdemokraternas toppnamn till kommunfullmäktige

Mörbylånga kommun