Centern river

Insändare Artikeln publicerades
”Vi tror, att det går att renovera befintliga byggnader till rimliga kostnader”, skriver Framtid Ölands Torbjörn Johansson..
Foto: Arkiv
”Vi tror, att det går att renovera befintliga byggnader till rimliga kostnader”, skriver Framtid Ölands Torbjörn Johansson..

Centern har gjort Åkerboskolans framtid till en valfråga, där man klart deklarerar att man vill riva upp fattat beslut om renovering och därmed riva stora delar av skolan och ersätta med nytt.

Vi anser, att det är misshushållning med resurser, såväl med miljö som med pengar. Under devisen ”slit och släng” så motiverar man välvilligt att norra Öland är värd en ny skola. Man talar även om att se över kommunens övriga byggnader och lägger ribban på en nivå som blir svår att klara, främst av ekonomiska skäl. Man kan inte heller tala om vad man erbjuder. De förslag som redovisats innebär en kraftig minskning av lokalytorna, och man redovisar inte hur det nya ska inordnas i den befintliga skolmiljön.

Centern baserar sitt ställningstagande på den noggranna besiktning som M Gustavssons ingenjörsbyrå har utfört. Men framför allt på den förenklade slutsats som ingenjörsfirman drar efter en bedömning som i huvudsak beror på ett myndighetskrav, vilket innebär att de mycket hårda energikraven gällande nyproduktion också ska uppnås vid en ombyggnad/renovering. Det är inte solklart, att så är fallet. Vi tror, att det går att renovera befintliga byggnader till rimliga kostnader. De överytor som finns kan användas för andra ändamål och blir också en reserv för framtiden. Den här frågan är helt enkelt inte färdigutredd i likhet med hur en eventuell ny byggnad ska inordnas i miljön.

Vi vill, precis som övriga partier, att norra Öland ska få en superfin högstadieskola som fortsättningsvis har ändamålsenliga lokaler för samtliga ämnen, så att våra barn och personal kan trivas och uppnå lika fina resultat som de gjort de senaste åren.

Vi är inte säkra på att den opinionsundersökning som centern gjort med ärtor i en burk är representativ för vad invånarna på norra Öland tycker. Vi får svaret den 9 september.

Framtid Öland genom Torbjörn Johansson