Carlssons vingliga väg mot ”Öland en kommun ? ”

Insändare Artikeln publicerades
Stefan Carlsson jobbar med utredningen ”Öland en kommun”.
Foto: Arkiv
Stefan Carlsson jobbar med utredningen ”Öland en kommun”.

Kommentar till Stefan Carlssons insändare i Ölandsbladet 29 september. ”När argumenten tryter höjer man rösten” - eller skriver en jättelång insändare i Ölandsbladet.

Jag är förvånad att Stefan Carlsson, som jag lärt känna som en erfaren, klok och rak person, snärjer in sig i ett försvar av en undermålig och omotiverad medborgarundersökning.

Genom brister i uppläggning, genomförande och presentation har den åstadkommit större skada än nytta.

Undersökningen är ett mishmash av såväl kvalitativa som kvantitativa ambitioner, redovisat i en pompös presentation.

Projektet borde stoppats redan i ett tidigt skede. Helt fel att genomföra en undersökning under den heta valspurten med vinklad och aktiv partipropaganda för ”en kommun”.

Genomförandet kom sedan att karakteriseras av stora brister.

Resultatet blev följaktligen – TUNT!

Osorterat 3.144 svar. Efter någon form av sortering av dubbletter/falsarier kvarstod cirka 2200 svar ( från 12568 hushåll/26000 inv.).

Åldersfördelningen katastrofal; 45 procent äldre än 66 år svarade. Sammantaget 87 procent från övre medelålders och äldre. Next generation bara; 18-25 år 2 procent svar under 18 år 1 procent.

Att publikt presentera och kvantifiera resultat från detta tunna underlag är obegripligt och vilseledande.

Media har fått en samstämmig felbild: Valet är klart !!

SVT- ”Ölänningarnas svar. Gör ön till en kommun”

Barometern – ” Var fjäre ölänning svarade – nöjd med svarsfrekvens”

Ölandsbladet – ”Tydligt utslag. Öland för en kommun”

Ett mediagenomslag som knappast är till hjälp i den fortsatta dialogen kring ”en kommun ?”

Stefan, jag tror att du hamnat i dåligt sällskap. Du kan bättre. Dina ”ölandsrundor” har säkert gett mera. Se nu till att de unga, företag och föreningar kompletterar.

Det är allvar nu. Öland står inför stora utmaningar: Företagsklimat i bottenklass -även 2018. Ungdom som flyr ön(var tredje). Kraftig utpendling av arbetskraft. Stora demografiska utmaningar (skola/vård/trygghet). Vikande skatteunderlag. Svårtillgänglig service.

Det finns lösningar. Positiva trender talar för Öland. Nya livsstilar, expansiv besöksnäring liksom intresset för närproducerat skapar nya möjligheter.

Det är redan på gång med idérika, hårt satsande företag och föreningar.

Det är livsviktigt för Öland att ta tillvara och utveckla dessa engagemang. För det krävs en helt ny offensiv näringslivsstrategi. Utan chefskaruseller och budgeter som låses i stora administrationer. Hur man löser detta i en, två eller tre kommuner är en central diskussion.

Rolf Nedeby, Alby