Bygglovet i Lofta hamn - en politisk skandal!

Insändare Artikeln publicerades
 ”Inloppet är igentäppt sedan tre år av vinterstormar”.
Foto: Privat
”Inloppet är igentäppt sedan tre år av vinterstormar”.

I januari 2017 beviljade byggnadsnämnden i Borgholm ett bygglov på 12 stycken sammanbyggda sjöbodar på 324 m2 med Va i varje bod.

Dessutom 14 bilplatser. Hamnen anlades i slutet av 70 talet av Ivan Johansson och nyttjades av några fiskare. 2015 avstyckades hamnen som egen fastighet och därmed möjlig att exploatera. Idag är hamnen i ett bedrövligt skick och kan knappast kallas för hamn. Inloppet är igentäppt sedan tre år av vinterstormar. Hamnbassängen är en illaluktande pöl. Delar av konstruktionen har rasat samman och torde vara en säkerhetsrisk .

Samtligt som detta bygglov beviljats har kommunen tagit fram en policyplan kring sjöbodar och dess nyttjande. Detta med anledning av att sjöbodar används som fritidsboende.Detta framstår som ett synnerligen inkonsekvent tänkande och handlande av kommunen. Hur tänkte de? Varför just 12 bodar? I detaljplanen nämns ”några bodar”. Skall det bli ett turistjippo? Bodarna lär inte bli billiga med indraget VA , årlig skötsel av hamninloppet och konstruktionen etc.

Vem köper denna bod där man inte får bo och där fiskelyckan sinar i sundet? Alla kringboende kommer att ha ögonen på nyttjandet av bodarna för att stävja missbruk.

Ägaren till hamnen (inköpt för en miljon femtio) är en professionell exploatör bosatt i Bohuslän. Arkitektfirman är från Gunnebostrand. Det vill säga noll koppling till Öland och dess förhållanden. Vi är många i området som undrar över denna generositet av bygglov till 12 sjöbodar,

Ulla Holmberg, Lofta 1:20