Årskurs 6 på Slottsskolan

Utbildning Artikeln publicerades

Det har hittills varit en ganska ensidig rapportering i medierna och då framförallt i våra lokaltidningar angående sexornas vara eller inte vara på Slottsskolan. Det har övervägande varit oroliga föräldrar till barn som ännu inte börjat på Slottsskolan vars åsikter har hörts.

”Slottsskolan är en mycket bra skola med oerhört kompetenta pedagoger”, poängterar insändarskribenten.
Foto: Arkiv
”Slottsskolan är en mycket bra skola med oerhört kompetenta pedagoger”, poängterar insändarskribenten.

Jag vill försöka föra fram en mer nyanserad bild och då krävs kanske en liten presentation av mig själv. Jag heter Janne Forslund och jag har arbetat på Slottsskolan i mer än tio år. Jag arbetar med olika stödfunktioner i det vi kallar Navet, där skolans speciallärare och specialpedagoger finns samlade. Jag är för närvarande mentor i 6C och jag arbetar också mycket med trygghetsfrågor på skolan. Det som gör det hela extra intressant är att jag också sitter i Kommunfullmäktige i Borgholms kommun som på måndag skall fatta beslut om framtiden för sexorna på Slottsskolan.

Jag kommer inte att delta i beslutet då jag anser mig jävig. Jag menar dock att, jag är den i fullmäktige som är bäst insatt i situationen eftersom jag arbetar med eleverna dagligen. Jag vill därför framföra mina åsikter. Jag förstår att det finns en oro bland föräldrar att sätta sina barn på Slottsskolan redan i årskurs sex. Tittar man på de enkäter som gjorts svarar 74.6% av vårdnadshavarna i årskurs 5 att deras barn skulle gå kvar på sin nuvarande skola. När man ställer samma fråga till vårdnadshavare i årskurs 6 som har sina barn på Slottsskolan är siffran 47.1%

Jag har ställt frågan på samtliga av mina lära känna samtal och jag ser en betydligt positivare bild än den som delvis framkommer i enkäten. Den största oron brukar avta hos många när deras barn väl har börjat på Slottsskolan.

Om man tittar rent pedagogiskt finns det för och nackdelar med båda alternativen. Det har pratats en del om nackdelar exempelvis att det inte är stadieindelat. Den årskullen som gick ut nian vårterminen 2018, var den första som gått här sedan årskurs 6. Jag tror inte att det är en slump att meritvärdena för den kullen låg långt över riksgenomsnittet. Man har haft ett extra år på sig att bekanta sig med ett modernt språk och med alla specialsalar. Vi arbetar också enligt En till en i undervisningen. Det innebär att varje elev har en egen dator där man gör mycket av arbetet och hela tiden får direkt återkoppling från lärarna. Det är ett arbetssätt som återkommer i ännu högre grad på gymnasiet och då är eleverna väl förberedda för det. Jag sitter också i Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse och kan därifrån konstatera att elever från Borgholms kommun är väl förberedda eftersom vi arbetat med En-till en länge.

Den enskilt största anledningen till att jag tycker att Slottsskolan även i fortsättningen skall vara en 6-9 skola är för mig rätt given.

Det har beslutats att Barnkonventionen skall bli lag i Sverige, troligen från 1/1-2020. Det står i artikel 12 att barnen har rätt att säga hur de vill ha det. I en lättläst version står det så här. ”Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan de bestämmer om sånt som rör barn”

I den här frågan har barnen tillfrågats. 91.7 procent av barnen i årskurs 5 upplevde det som positivt/mycket positivt att få börja årskurs 6 på Slottsskolan. Av de som gick i årskurs 6 svarade 92.4 procent av eleverna att de upplevt sitt första år på Slottsskolan som positivt/mycket positivt. Jag menar att barnen klart och tydligt framfört vad de vill. Nu är det upp till oss att lyssna.

Slottsskolan är en mycket bra skola med oerhört kompetenta pedagoger, fritidsledare och övrig personal. Vi har förutsättningar att bli ännu bättre. Det finns brister i utemiljön som kan göras bättre för alla elever, såväl yngre som äldre. Vi strävar ju självklart efter att bli bättre på alla områden. Vi håller som bäst på med överlämningar av blivande sexor inför nästa läsår och vi kommer att göra allt vi kan för att de också skall trivas här hos oss.

Janne Forslund (S) Ledamot i Kommunfullmäktige, Lärare på Slottskolan