Anslutning till kommunalt VA Högby-Sandby

Insändare Artikeln publicerades
Anders Lindholm, vd för Borgholm Energi, svarar på en insändare införd den 30 oktober.
Foto: Arkiv
Anders Lindholm, vd för Borgholm Energi, svarar på en insändare införd den 30 oktober.

Delar av området Högby-Sandby är sedan 2008 verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ett verksamhetsområde beslutas av Kommunfullmäktige med anledning av behovet av vatten och avlopp utifrån människors hälsa eller miljöhänsyn.

Borgholms kommun har en rutin för hur de vid planering och beslut om verksamhetsområde (VO) kommunicerar med berörda fastighetsägare. Hur kommunikationen kring planering och beslut av VO har skett historiskt och vid tidpunkten för ovan nämnt område har vi inte insikt i.

Efter att ett VO är beslutat har Borgholm Energi som huvudman för den allmänna VA-anläggningen en skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter inom VO får tillgång till de beslutade VA-tjänsterna. När förbindelsepunkt är upprättad informeras fastighetsägaren brevledes genom ett så kallat förmedlande av förbindelsepunkt. I samband med förbindelsepunktens upprättande och förmedlandet uppstår för fastighetsägaren enligt lag (Lagen om Allmänna Vattentjänster) betalningsskyldighet för VA-tjänsterna.

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade att Borgholms kommun skulle bygga ut VA-nätet i ovan nämnt område vilket gjordes i början av 90-talet. Då VO vid den tidpunkten inte var beslutat för området fanns möjlighet att välja om man ville ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Från det att VO för området senare beslutades har lagen uppdaterats och därefter även tolkningen gällande fastighetsägarens betalningsskyldighet för anläggningsavgifter skärpts.

Vi har under året sett att vår kommunikationsprocess kring äldre upprättade men ej förmedlade förbindelsepunkter kan förbättras och vi arbetar sedan en tid tillbaka med att utveckla denna. För Högby-Sandby har det under en längre tid funnits pågående dialog kring betalningsskyldighet och anslutning till kommunalt vatten. Tyvärr skedde information om förmedling av förbindelsepunkt innan den nya processen är helt på plats.

Anders Lindholm VD, Borgholm Energi AB