Äldreomsorgen ska stanna i kommunal regi

Insändare Artikeln publicerades

Moderaterna konstaterar i en debattartikel i Ölandsbladet att den kommunalt skötta äldreomsorgen i Mörbylånga i kommun fungerar mycket bra. Det är korrekt. Det är en välskött kommunal verksamhet med hängivna och duktiga medarbetare.

Sen förklarar moderaterna i blommiga ordalag i sin debattartikel hur denna välfungerande verksamhet kommer att bli ännu bättre när den slås sönder och delar av den läggs ut på privata utförare. Dessa ska stå för både lokaler och drift. Vi socialdemokrater tror inte på det.

Privata utförare som är aktiebolag ska enligt lagen generera vinst. Vinsten läggs utanpå de faktiska vårdkostnaderna och betalas av skattebetalarna. Det vanliga sättet att generera vinst går ut över personalen och därmed omvårdstagarna. Osäkra arbetsförhållanden, fler omvårdstagare per personal, heltider ersätts med deltider och så vidare. Och med sämre arbetsförhållanden får man personal som inte stannar och kontinuiteten för omsorgstagarna slås sönder. Det är en bild vi sett alltför ofta.

Av naturliga skäl är privata utförare mest angelägna om att plocka russinen ur kakan och etablera sig där vinsten blir störst, i tätorterna. När som helst kan en privat utförare dessutom dra sig ur i vilket redan skett i Mörbylånga kommun i ett uppmärksammat fall. Kvar står kommunen med myndighetsansvaret för att verksamheten ska fungera.

Den sammantagna situationen skulle bli att kommunen står med ett absolut ansvar för en verksamhet med både kommunala och privata utförare, som när som helst kan förändras om den privata utföraren får andra planer eller inte klarar av uppdraget. Därmed försvåras eller omöjliggörs en långsiktig och ekonomiskt försvarbar planering både av helheten och av den fortfarande kommunalt skötta verksamheten.

Så kan vi inte ha det.

Visst kan viss kommunal service läggas ut på privata utförare. Men när det gäller den viktiga äldreomsorgen och helheten vill vi socialdemokrater att kommunen tar fortsatt och övergripande ansvar för den verksamhet i kommunal regi som idag fungerar fint i många avseenden.

Matilda Wärenfalk (S)

Mattias Nilsson (S)

Margaretha Lööf-Johanson (S)

Per-Olof Johansson (S)