Ålderspresidenten har ordet

Insändare Artikeln publicerades
Per Lublin när han som ålderspresident öppnade det nya fullmäktige.
Foto: Michael Ståhl
Per Lublin när han som ålderspresident öppnade det nya fullmäktige.

Kära medborgare i Borgholms kommun! Ett dramatiskt år är till ända och ett nytt har börjat.

Under den gångna hösten har vi kunnat uppleva ett val där folket sagt en sak men där slutresultat – efter partiuppgörelser blivit något annat. På riksnivå dröjde det fyra månader innan det blev resultat. På lokalnivå en före valet totalt okänd politisk koalition som med ytterst knapp majoritet och med det underförstådda mottot ”Makten framför allt” har lyckats roffa åt sig det mesta.

Förklarade för kommunfullmäktiges ledamöter i höstas - när jag hade äran att få öppna det nyvalda kommunfullmäktige – att de hade valts till det finaste som någon kan väljas till här på Öland: Att ha valts av medborgarna i Borgholms kommun att efter deras vilja företräda dem framåt i tiden under fyra år.

Ledamöter av kommunfullmäktige är de enda som är folkvalda. Vare sig presidium, kommunalråd, kommunstyrelse, kommunchef eller ens våra tyngsta nämnder är folkvalda utan de är valda av politiker. Det är bara kommunfullmäktiges ledamöter som är valda av folket.

Därför har de – vi – alla ett stort ansvar. Ett stort ansvar att se till att folkviljan blir respekterad fullt ut och verkligen kommer fram i de beslut som kommer att tas under dessa fyra år. Att inte låta besluten styras av kommunstyrelsens partipiskor eller andra partistrategier utan att i varje situation försöka fråga sig så här: Vad är det egentligen som folket, de berörda medborgarna vill i denna sak och hur förväntar dom sig nu att jag ska agera?

Tyvärr verkar ledamöterna ännu inte ha insett vilket stort ansvar som de faktiskt har och respekten för folkviljan är dessvärre minimal. Det känns som att ha talat till en vägg.

En ömsesidig respekt mellan väljare och deras folkvalda är grundläggande för all demokrati med folkvalda företrädare. Den förutsätter att folkviljan respekteras.

När politikerna inte respekterar att ölänningarna en gång för alla har sagt nej till en kommunsammanslagning, så lär inte en ny folkomröstning om samma sak kunna vinna mer respekt – oavsett resultat. Blir det åter ett nej till sammanslagning, så lär det inte dröja länge innan politikeretablissemanget efter ytterligare lite utredande ordnar ännu en ny folkomröstning för att till slut kunna få igenom sitt sammanslagningsprojekt. Och skulle det nu i maj bli ett ja till sammanslagning, så lär det inte heller dröja länge förrän medborgarkrav höjs från såväl Mörbylånga, som Borgholm och Löttorp om att det måste göras en ny och slutlig folkomröstning sedan mer information kommit i dagen om vad en sammanslagning egentligen innebär. Politikerna har nog inte riktigt förstått vad de har satt igång för krafter genom att inte respektera det redan föreliggande folkomröstningsresultatet.

Om man är trött på politiken finns det dock lyckligtvis mycket annat att engagera sig i. Lokala frågor och föreningsliv utan politiska förtecken inte att förglömma. Viktigast är nog att vi tar hand om varandra, ger dem vårt stöd som behöver vårt stöd, ger oss tid med våra nära och kära och är aktsamma om allas vår hälsa. En föresats så god som någon.

Ålderspresidenten i Borgholms kommunfullmäktige har talat. Med sin samlade visdom.

Per Lublin