74 ton långtradare

Insändare Artikeln publicerades
Miljöpartiet tror inte att långtradare med lastkapacitet på 74 ton kommer att fungera praktiskt.
Foto: LENA EHRING
Miljöpartiet tror inte att långtradare med lastkapacitet på 74 ton kommer att fungera praktiskt.

Förslag finns på att höja lastkapaciteten på långtradare till 74 ton. Då kan antalet transporter via långtradare minska till förmån för miljöhänsynen.

Givetvis måste järnvägarna rustas upp av flera anledningar och inte minst när det gäller att öka järnvägsburna godstransporter. Men det kommer ta många, många år innan det blir verklighet. Idag är godstransporterna per järnväg redan överlastade, så det är ju bra att titta på andra alternativ. Att öka antalet tillåtna ton till 74 ton per tradare är bra.
 Men hur ska det fungera i verkligheten då det är få vägar som kan bära 74 ton?

Ta till exempel timmerbilar eller mjölkbilar – de går på mycket små vägar som dessutom har gamla broar över kanaler. Redan idag kan jag fundera över hur dessa bilar (med 60 tons last) kan köra över somliga kalkstensbyggda småbroar där många broar är byggda för den trafik som bedrevs under mitten av 1800-talet (då Öland dikades ut och kanalerna grävdes (så att vårfloden far ut i Östersjön)).
Innan 74 tons långtradare kommer in på de minsta vägarna kör de på andra små vägar som absolut inte bär 74 ton. Bra miljötänk – men i den fysiska verkligheten funkar det ju inte. Lite av: ”Tänkte inte på det…”

Anne Wilks med flera (MP)