Borgholm 200 år
Lillprinsen, kronprins Carl Gustaf, tillsammans med sin farfarsfar Gustaf V på Sollidens krocketbana. Den åldrige monarken gick bort i september 1950, 92 år gammal.

Borgholm 200 år
Vid sina årliga ankomster med ångbåten från Stockholm till Borgholm stördes Arvid Bäckman av den mindre tilltalande vyn av Tvättfatet som beskrevs som "en stinkande dypöl fylld och omgiven av allsköns bråte."

Åsikter