Foto:
Arbetslaget som har jobbat för att få den nya vandringsleden i ordning består av Stefan Johansson, Knut Arnesson från Skogsstyrelsen, Tommy Berglund, Dave Karlsson från Station Linné, Gheorge Nicoi, Liselotte Källström från Länsstyrelsen och Lennart Olsson. De står vid ena gaveln på hövdingehallen som sträcker sig 55 meter bakåt.

Kalendern
Lunchguiden

Nya små människor

Firare