Societetshuset var en magnifik byggnad som stod klar i slutet av juni 1885. Här avlöste sällskapsspektakel, soaréer och kringresande teatersällskap varandra under närmare 60 år.

Kalendern
Lunchguiden

Nya små människor

Fadi Arafen, Fateh Alnassan (regissör), Ismail Kaso och Moustafa Barho hjälps åt med att sy kläder till föreställningen Solen och Syrien. Fadi är designer och Moustafa skräddare. I bakgrunden Eva Sandblom som är en av många volontärer.
Foto: