I femton år har Bara Mässingen med sina sju deltagare – sex blåsare och en trummis – spelat på Solliden vid minst tre tillfällen varje år. Fr v Jörgen Jannerstrand, Ulf Bernström, Göran Adelgren, Stefan Gustavsson, Ellert Axelsson, Kenneth Kjellerhag, Lars Henriksson.
Foto:

Senaste filmklippen

Åsikter

Döds- och minnesannonser