Ölands första biltävling sommaren 1923 samlade stora åskådarskaror. Här ses målgången vid inre hamnen i Borgholm. Efter tävlingen intogs en gemensam middag på Badrestauranten och då passade man också på att bilda en ölandssektion av Sveriges Förenade Motormäns Kalmaravdelning.

Kejsar Wilhelms aviserade besök i Borgholm skapade stora förväntningar bland borgholmsbor och badgäster. Men alla blev snuvade på konfekten eftersom kejsaren seglade Borgholm förbi med sin ståtliga lustjakt Hohenzollern.

Åsikter