Åsikter

”Vi måste se möjligheterna”

Centerpartiet i Borgholms kommun genom Sofie Jakobsson och Eva Wahlgren ,

Öppet brev till migrationsminister Helene Fritzon och arbetsmarknadsministern Ylva Johansson

Idag är det stor brist på arbetskraft i många branscher i hela Sverige. Företagare har mycket svårt att hitta rätt kompetens. Så även i Borgholm. Vi har som så många andra kommuner haft stor mängd asylsökande. Dessa människor har varierande utbildning och arbetslivserfarenhet, men en sak har de gemensamt, De vill arbeta och inte ligga det svenska samhället till last. De har ofta på egen hand lyckats ordna bostad, arbete och betalar med stolthet skatt.

Det som vi nu ser hända, är att flera av dessa människor fått utvisningsbesked till en otrygg och i många fall mycket osäker tillvaro i länder i krig. Människor som har etablerat sig i Sverige med kontakter, skola och umgänge för sina barn.

Människor utvisas efter flera år i Sverige, varför undrar vi.

Vi behöver en värdig migrationspolitik efter regeringens inhumana vändning. Vi tror att alltför många drogs med i domedagsprofeternas tal om systemkollaps och migrationskris. Vi anser att vi måste börja se människorna som onekligen befinner sig bakom siffrorna. Var har humanismen i socialdemokratin tagit vägen?

Vi måste se möjligheterna när vi får ett stort tillskott i vår annars svaga befolkningsutveckling. Det finns mängder av outnyttjad arbetskraft i den tillströmning av människor vi haft, problematiken ligger snarare i hur vi effektivt ska kunna få all denna arbetskraft aktiv istället för passivt väntande.

Vi undrar också om det finns något som helst samarbete mellan våra myndigheter som hanterar migration och integration. I de fall vi har sett på nära håll så ser det ut som att det finns stora problem i kommunikationen, internt i myndigheten såväl som externt mellan olika myndigheter. För en effektiv integration i det svenska samhället krävs en samlad insats från våra myndigheter.

Att byråkratin inom myndigheterna delvis är kontraproduktiv kan vi se på utvisningarna av kompetenta människor, på grund av små missar från arbetsgivare. Bagateller flera år bakåt i tiden kan leda till utvisning av människor som gör en insats för vårt samhälle genom arbete, konsumtion, skatt etc.

Vi i Centerpartiet i Borgholms kommun kräver att regeringen gör ett omtag och stoppar dessa inhumana utvisningar och reder ut det byråkratiska krånglet som står i vägen för landets utveckling. Nu.