Åsikter

Våra elever och lärare förtjänar en rättvis och genomförbar budget

Åsikter ,

Vi i moderaterna och centen har reserverat oss mot den föreslagna budgeten i utbildningsnämnden i Borgholm för 2018. Detta på grund av de konsekvensanalyser vi har tagit del av från verksamheten runt om i kommunen.

Vi anser inte att vi kan spara på våra elever genom att göra betydande neddragningar/försämringar till exempel läxläsning, extra stöd och andra åtgärder som antagen budget skulle leda till. Vi vill fortsätta ha en bra skola där trygga barn växer.

Vi kan inte medverka till en försämrad arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning för personalen inom förskola och skola.

Så som budgeten ser ut nu så blir detta fallet. Försämrade resurser till våra elever och försämrad arbetsmiljö för personalen, det är något som vi absolut inte kan acceptera.

Vi vill inte ha en budget som är ohållbar utan gör om gör rätt.

Anna Victor Hiort (M)

Björn Andreen (M)

Eva Wahlgren (C)

Lennart Olsson (C)