Åsikter

Vad har Salman för relation till Mörbylånga kommun och dess kommunstyrelse?

Karl Mjörndal ,
Idéskiss över hur Mörbylånga hamn kan se ut om några år. Insändarskribenten ställer sig frågande till kommunens förhållande med byggherren Hussam Salman.
Foto:Arkiv
Idéskiss över hur Mörbylånga hamn kan se ut om några år. Insändarskribenten ställer sig frågande till kommunens förhållande med byggherren Hussam Salman.

Salman har redan tjänat 1,9 miljoner kronor genom att sälja en byggoption på kommunens tomt vid brofästet i Färjestaden till COOP . En option som Salman fått gratis av kommunen.

Ytterligare två samarbeten finns mellan Salman och kommunen.

Det ena är kvarteret Bromsen i Mörbylånga tätort. Kommunen har sedan ett år utarbetat och godkänt detaljplanen för kvarteret Bromsen, men ännu har ingen ansökan om byggnadslov inlämnats av Salman .Inget händer därför att Salman helt saknar resurser att själv exploatera området. Salman har offentligt lovat att inte sälja Bromsen-projektet vidare, men sannolikt blir det så för att återigen tjäna snabba lättförtjänta pengar på kommunens bekostnad

Det andra samarbetet är hamnen i Mörbylånga. Salman fick köpa hela hamnområdet med motivering från kommunstyrelsen att Salman var garant för en snabb och välfinansierad exploatering av hela hamnen. Vid kommunfullmäktiges möte där försäljningsavtalet klubbades igenom presenterade Salman vackra bilder och visioner över hur hamnen i Mörbylånga skulle kunna utformas. NCC projektet fanns inte med i presentationen. Huvudskälet som kommunstyrelsen motiverade en försäljning till Salman var att NCC dragit sig ur sin option för södra delen av hamnen det vill säga kvarteret Matrosen och att Salman var den enda möjligheten för en snabb handlingsplan.

När beslutet togs i fullmäktige sades inget från ansvariga i kommunstyrelsen att syftet med samarbetet med Salman var att återigen försöka genomdriva NCC projektet. Köpeavtalet med Salman inkluderar gatumark från halva Järnvägsgatan och ca 3 meter av Fabriksgatan, exakt den yta som det gamla NCC projektet kräver. Detta visar att det är kommunstyrelsen som styr hur Salman skall arbeta och inte Salman själv.

Mycket riktigt, några månader efter avtalets underskrift presenterar kommunen återigen den gamla detaljplanen från NCC tiden.

Salmans roll i detta spel är mycket oklar och vad någon utan finansiella muskler kan göra bättre än kommunen är en gåta.

Alla optioner har hamnat i Salmans ägo utan att något annat externt byggbolag haft möjlighet att få sin röst hörd.

Nu styr Salman över tre av kommunens mest strategiska tomter, utan att ha betalt ett öre, och har redan tjänat nästan 2 miljoner. Varför? Vår förre kommunchef Staffan Larsson samarbetar, som han säger, ideellt med Salman - vad betyder det?

Det är kanske dags för ett uppdrag granskning?