Åsikter

Tankar kring "dags för en ny bro"

Liberal Swanson ,
”Börja om med ett tankesätt om miljömässigt rationellt utnyttjande av Ölandsbron”, anser insändarskribenten.
Foto:Peter Boström
”Börja om med ett tankesätt om miljömässigt rationellt utnyttjande av Ölandsbron”, anser insändarskribenten.

Att jämföra Ölandsbrons trafik mot Öresundsbrons är minst sagt att jämföra äpplen mot päron.

Öresundsbron trafikeras per år av cirka 3.700 motorcyklar, cirka 7.000.000 "personbilar", cirka 2.500.000 varubilar, cirka 50.000 bussar, cirka 4.900.000 lastbilar samt under brobanan av pendeltåg med över årligen 10.000.000 miljoner passagerare. (Trafikstatistik, Öresundsbron)

Av dessa är det ingen som åker gratis.

Att påstå att Ölandsbrons livslängd och kapacitetsutrymme redan efter knappt 50 år som utdömd är som att omedelbart riva Golden Gate-bron med byggstart 1933 och trafikerbar 1937.

Mer "äpplelik" amerikansk jämförelse är det som kallas "Overseas Haighway" där man reser 17 mil i Florida på många broar konstruerade liknande Ölandsbron och med liknande underhållsbehov som utsatta av väder, vindar och salthaltigt vatten.

Det vi kallar "brorenovering" kallas på andra håll för "normalt underhåll", Det tätskiktsbyte som kommer att påbörjas i vår är normalt underhåll enligt plan för vår bro.

Att behöva ta till ett så förvrängt argument som behov av ytterligare en Ölandsbro är minst sagt att göra en Trump liknande återöppnande av miljöstängda kolgruvor och nya oljeborrtillstånd i den så av oljespill redan nersölade Mexikanska Gulfen.

Börja om med ett tankesätt om miljömässigt rationellt utnyttjande av Ölandsbron där en starkt utökad kollektivtrafik tillsammans med ett vettigt avgiftssystem kan få de mest egoistiskt vässade armbågarna att inse den kollektiva tanken med denna bro. Den är vår, inte din eller ens min.