Åsikter

Ta ansvar – gör om gör rätt

Camilla Nilsson (MP) ,

Regeringen har skjutit till extra pengar till kommunerna för att möjliggöra för kommunerna att låta ensamkommande flyktingar som åldersuppdaterats eller fyllt 18 år under asylprocessen att få bo kvar i den kommunen de bott i under hela asylprocessen.

Det finns många anledningar till att låta dem bo kvar men huvudskälet är att om de får uppehållstillståndet beviljat så har vi och de stor nytta av att de under två till tre år har varit en del av ett sammanhang av skola och nätverk som möjliggör en snabb och lyckad integration. Att helt rycka upp en ungdom efter två år när hen är i en osäker situation med stress försämrar möjligheterna för an lyckad integrering.

Ur medmänskligt perspektiv finns så mycket mer att tillägga om fördelarna att låta ungdomarna stanna. Inte minst utifrån den psykiska hälsan och risken för självskadebeteende/självmordsförsök.

Det är ganska mycket pengar kommunerna får men inte tillräckligt för att låta alla bo på HVB- hem, som är en relativt dyr boendeform. Pengar finns för 2017 och 2018. De olika kommunerna får pengar i förhållande till hur många de tagit emot. I Kalmar handlar det om 2,2 miljoner i år och 1,1 miljon för 2018. Motsvarande för Borgholm: 650 000 respektive: 320 000. Mörbylånga: 370 000 respektive: 180 000.

De här pengarna skulle räcka till motsvarande 50-100 ungdomars bostad under asylprocessen som pågår cirka 6 månader.

Fler och fler kommuner i landet tar just nu beslut att ge de unga möjligheten att bo kvar i kommunen som de redan etablerat sig i, för det är en viktig humanitär fråga.

Botkyrka tog nyligen beslutet. I Kronoberg tog Växjö beslutet i samarbete med ideella organisationer för att kunna ge de unga ett hem. I Umeå har Röda Korset och ett flyktingnätverk fått pengar för att kunna betala för boende åt de unga. Även Stockholm, Kungälv, Västerås och Norrtälje har tagit beslutet att låta de unga bo kvar. Det här är kommuner som insett vilket tillskott de här ungdomarna kan bli om de får en bra start i Sverige.

I länet är det dåligt med viljan. verkar det som. trots att de flesta kommunerna i länet, framförallt, har tagit emot förhållandevis få ensamkommande. Nu när avslagen duggar tätt och oron för framtiden gör att allt fler hamnar på psykakuten och måste vårdas för självmordsförsök är det svårt at förstå hur Kalmar, Mörbylånga och Borgholm kan stå och se på utan att vilja använda pengarna. Pengar som kunde bekosta det ideella boendet Drömhotellet så att den gruppen ungdomar kunde bo kvar, stanna i sin skola och behålla sitt nätverk även under överklagandeprocessen..

Vad är det som hindrar kommunerna att använda sina pengar? Kalmar och Ölands kommuner har tillsammans under 2017 fått över 3 miljoner, men hitintills vägrat att använda pengarna till det de är avsedda för. Gör om och gör rätt. De här ungdomarna är en del av vår framtid.

Mina rader mina ord och reflektioner.