Åsikter

Släck lampan för vår miljö

Åsikter ,
Thomas Carlzon uppmanar länets invånare att delta i Earth Hour.
Foto:Arkiv
Thomas Carlzon uppmanar länets invånare att delta i Earth Hour.

Lördagen den 24 mars kl. 20.30 är det återigen dags att släcka lamporna under en timme för årets Earth hour. Världens största miljömanifestation som sedan starten 2007 i Sydney Australien har spridit sig runt hela världen och engagerar hundratals miljoner människor. Årets tema är one planet life – ett hållbart liv på vår enda planet.

Temat behövs för att medvetengöra hur vi på bättre sätt kan värna om planetens resurser. Vi har alla läst larmrapporter om klimatförändringar med smältande isar i Arktis, torkkatastrofer, bränder i stora delar av världen, skyfall och översvämningar, försurning av hav och höjningar av havsytan. I Kalmar län har vi två år i rad fått känna på extremt nederbördsfattiga somrar som resulterat i historiskt låga grundvattennivåer och akut brist på vatten till följd av detta.

Så här vill ingen ha det! Därför är det viktigt att inte låta alla negativa rapporter leda till att vi blir handlingsförlamade. Det mest ansvarsfulla vi kan göra är att acceptera problemen och göra så mycket vi kan för att minska riskerna för framtida generationer. Ett långsiktigt, hållbart miljö- och klimattänk måste genomsyra allt vårt arbete och våra livsstilar.

Som privatpersoner kan vi själva göra mycket för att påverka vår miljö och vårt klimat. Genom att se över hur vi reser, äter, konsumerar och värmer upp våra hus kan vi kraftigt minska vår klimatpåverkan. Kalmar län är ett fantastiskt matlän med mer än 100 lokala livsmedelsproducenter. Här finns bra möjligheter att minska din klimatpåverkan genom att välja närproducerad och säsongsanpassad mat.

Och vi får inte glömma betydelsen av att visa vårt engagemang, vilket Earth hour ger oss en fantastisk chans till att göra! Släck ner belysningen på lördag den 24 mars, tänd några stearinljus och var en del av världens största miljömanifestation. Trevlig Earth hour!

Thomas Carlzon

Landshövding Kalmar län