Åsikter

Påverka sjukvården!

Jonas Hellberg (S) ,

Sjukvården är den fråga som engagerar befolkningen mest.

Oavsett om vi själva är patienter eller anhöriga så har vi alla en åsikt eller erfarenhet. För att förbättra hälso- och sjukvården är det viktigt att landstingets verksamheter lyssnar och tar till sig av de förbättringsförslag och synpunkter som finns. För att tillvarata invånarnas engagemang och åsikter har Landstinget i Kalmar län startat en ”Invånarpanelen” på nätet. På så sätt ges invånarna en ny möjlighet att påverka.

Genom invånarpanelen kommer det ställas frågor om allt möjligt som Landstinget i Kalmar län ansvarar för. Det kan handla om sjukvården och tandvården, men också om exempelvis kollektivtrafiken eller kulturen. Syftet är att få in invånarnas synpunkter och bidra till bättre underlag inför beslut som sedan ska fattas av politiker och tjänstepersoner. Bakom det här initiativet står landstingets Medborgarutskott och alla politiska partier i landstingsfullmäktige, oavsett partifärg.

Den första enkätomgången kommer att handla om hur primärvården ska utvecklas. Vi vill ha svar på hur invånarna ser på öppettiderna och tillgängligheten till den nära vården på hälsocentralerna. Vi vill på det här sättet att fler tar chansen att påverka. Genom invånarpanelen vill vi sänka trösklarna. Genom panelen kan man i lugn och ro svara när det bäst passar en själv. Vi uppmanar alla invånare att gå med i panelen!