Åsikter

Nu vänder vi trenden, tillsammans!

Åsikter ,

En av 2014-års valfrågor blev hur vänder vi trenden.

Om vi ska vara ärliga har vi trots en fullmäktigeberedning inte kommit närmare en trendvändning när det gäller att få fler att stanna kvar eller att bosätta sig på norra Öland. Det viktiga i denna fråga är att det måste finnas ett helhetstänk.

Det är till exempel inte en lösning att få upp en en skylt “Tomt till salu” och tro att allt det vi har tänkt ska hända, då händer av sig självt. Arbetet med som man inom marknadsföring säger “paketeringen” är inte gjord. Alla de fördelar och goda exempel på varför det är så fantastiskt att bosätta sig i vår kommun måste konkretiseras, formuleras och slutligen berättas om.

Vi vill bli fler medborgare i Borgholms kommun och vi behöver rekrytera medarbetare till både sommarvikariat och permanenta tjänster inom vård och omsorg. Detta är vi inte ensamma om, runt om i landet står man inför samma utmaning. Vi vet att Borgholms kommun är ett av de bättre alternativen, men vi måste tala om det för andra också.

I Borgholms kommun kan vi erbjuda en attraktiv boendemiljö med hög livskvalitet där närheten till trygga och bra förskolor och skolor lockar lika mycket som en arbetsgivare som ser personalen som sin viktigaste resurs. Dessutom har vi ett ess i rockärmen, närheten till våra underbara stränder, stora fina skogar och vår unika alvarmark med dess djur- och växtliv.

Framtid Öland har föreslagit och fått gehör för ett nytt marknadsföringsgrepp, “ Recruit Camp Borgholm”. När vi har som störst skyltfönster och när målgruppen är här på plats och har det bra på sin semester ska vi berätta om alla fördelarna med att bo, arbeta och verka här i kommunen. Detta görs självklart bäst genom att lyssna på våra ambassadörer, de som redan bor här, de som arbetar inom våra verksamheter, våra företagare och föreningar. Vi ser alltså Recruit Camp som ett samarbetsprojekt dels mellan medborgare och våra förvaltningar men även för våra lokala företagare för inflyttning och framtida rekrytering.

Vad är det som är så bra med att bosätta sig i vår kommun? Vad finns det för möjlighet att bygga sitt eget boende? Hur är det att jobba i omsorgen eller skolan? Hur är det att driva företag? Finns det tillgänglig industrimark eller kontors-/försäljningslokaler? Hur ser föreningslivet ut? Alla dessa frågor och flertalet till behöver alltså besvaras, paketeras och berättas om.

Vi har så mycket att erbjuda, saker som vi i vår vardag tar för givet men som för en utomstående är ett mervärde utöver det vanliga. Så med gemensamma krafter borde vi kunna locka några nya medarbetare, företagare och medborgare till vår underbara ö.

Projektet finns med i budget för 2018 så nu ska det bara sjösättas. För vi vill väl inte att ännu en chans ska gå oss förbi?!

Vi förändrade. Vi gör skillnad!

Annette Hemlin och Sofie Loirendal, Framtid Öland