Åsikter

Nu ska ungdomsförbunden släppas in i alla länets skolor

Jonas Hellberg (S) ,
Jonas Hellberg anser att politiska ungdomsförbund lättare ska kunna nå skolelever.
Foto:Arkiv
Jonas Hellberg anser att politiska ungdomsförbund lättare ska kunna nå skolelever.

Många av de politiska ungdomsförbunden har tappat medlemmar i flera decennier.

Föryngringen i partierna är alltså svag underifrån. För att vända trenden behöver det bli lättare att komma i kontakt med ungdomarna i skolorna enligt ungdomsförbunden. Länets högstadie- och gymnasieskolor är den bästa arenan att värva nya medlemmar. Dessvärre är det flera kommuner och skolor i länet som helt eller delvis har stängt den möjligheten. En del skolor bjuder enbart in ungdomsförbunden veckorna innan valen. Andra kräver att alla ungdomsförbunden måste komma vid exakt samma tid och datum för att få släppas in. Det här försvårar för de mest aktiva förbunden och gör att ungdomarna bara möter ungdomspolitiker var fjärde år.

Landstingets medborgarutskott har därför engagerat sig i frågan och uppmanat länets kommuner att släppa in ungdomsförbunden. Vi ser det som nödvändigt att på så sätt slå vakt om vårt öppna demokratiska samhälle. Inte minst i tider med ökad polarisering, främlingsfientlighet och oro krävs det att vi på olika sätt förstärker den representativa demokratin.

Primärkommunala nämnden i regionförbundet har nu ställt sig bakom utskottets initiativ. Nämnden, där samtliga kommuner finns representerade med sina kommunalråd, har beslutat om följande:

Länets kommuner ska ha en generös och öppen attityd gentemot de politiska ungdomsförbunden.

Ungdomsförbunden, tillsammans eller vart och ett, ska få lättare tillträde till skolornas korridorer/uppehållsrum, givetvis efter kontakt och avstämning med skolledningarna.

I varje kommun ska man arbeta fram några enkla, lokala förhållningsregler som garanterar att undervisningen inte störs och att en god ordning på skolorna garanteras vid besöken.

Nu gäller det att beslutet följs upp i varje kommun. Ansvaret för att så sker vilar förstås på skolorna men också på de politiska ungdomsförbunden.