Åsikter

Mycket som pekar i rätt riktning på Öland

Åsikter Artikeln publicerades
Foto:Ölandsbladet

Under den senaste veckan har det varit många goda nyheter i Ölandsbladet, som visar på både framtidstro och nya möjligheter.

Som jag skrivit tidigare på denna plats är det många som tycker tidningar är för negativa och bara skriver när något är fel.

Men i Ölandsbladet finns det plats för många goda nyheter.

Sen är det en annan sak att man inte entydigt kan definiera vad som är en god nyhet.

En person kan få något religiöst i blicken när han ser ett vindkraftverk medan en annan enbart ser ett onaturligt och störande inslag i naturen.

Men bara i de senaste utgåvorna av Ölandsbladet finns det flera nyheter som väl åtminstone för många kan uttydas som goda:

• Förra lördagen skrev vi om att första spadtaget tagits i Triangeln i Borgholm. Det är ett projekt som dragit ut på tiden men som nu alltså kommit i gång. "Äntligen” utbrister vissa medan andra uttrycker farhågor för hur det ska gå med centrumhandeln i staden. Klart är i alla fall att Triangeln bidrar till nya möjligheter för bostadsbyggande, i första hand på platsen som Beijers lämnar. På sikt kan man förmoda att hela yttre hamnen kan öppnas för bostadsbyggande och det kan bli ett lyft för Borgholm.

• I tisdagens tidning presenterade vi nyheten om ny radby i Halltorp. Där det en gång skulle bli en företagsby ser det nu ut att bli bostäder och på sikt en tennisakademi. Denna satsning bidrar ytterligare till att Halltorp/Ekerum blir ett område att räkna med. Fler boende, fler aktiviteter – precis som vi vill ha det.

• I torsdagens tidning skrev vi om en nysatsning på evenemanget mat i världsarvet, som ska äga rum i Mörbylånga den 20-21 juli. Det kan diskuteras mycket kring världsarvet södra Ölands odlingslandskap, men helt klart är att man kunnat utnyttja världsarvet mer i turistsammanhang. Denna nya kulinariska satsning, med Carl Jan Granqvist som invigare, känns som ett steg i rätt riktning. Det känns både seriöst och matnyttigt.

• I dagens tidning skriver vi om att Åkerbo hästklubb, efter många års diskussioner, äntligen ser ut att få en plats att ha ridhus på i Löttorp. Samtidigt passar kommunen på att satsa på en allaktivitetspark och att rusta upp en lekpark i samhället. personal och elever på Åkerboskolan ska hjälpa till med idéer för att fylla aktivitetsparken med innehåll som gör att många vill vara där och spontanidrotta. Det är viktigt att ungdomar – och för den delen, äldre – har många aktiviteter att välja på och att hela Öland ska leva.

Som jag skrev ovan är det inte helt självklart vad som är en god nyhet. Men de fyra ovanstående exemplen bidrar bland annat till byggjobb, aktiviteter och framtidstro.