Åsikter

Möllstorp självklart! Eller vad tycker du?

Åsikter Artikeln publicerades
Foto:Arkiv

En ny bro över Kalmarsund? Jo, en får tacka, men det är en bit kvar innan vi är där.

Enligt Trafikverket ska Ölandsbron hålla i 50 år till. Och med tanke på hur arbetet med 2+1-väg förbi Ekerum, där man helt enkelt ”glömde” cyklister och gångtrafikanter så kanske vi till och med ska ta de där 50 åren med en rätt rejäl nypa salt…

Från Ölandsbladets ledarplats har vi länge propagerat för en Ölandsbro. Det gjorde redan dåvarande chefredaktören Sven-Erik Sjöholm kraftigt på 1950-talet och bidrog till att skapa en politisk opinion för projektet. Detta trots att tidningen i första ledet tappade stora inkomster på ställningstagandet, eftersom färjebolaget drog in annonseringen vilket ledde till ett betydande ekonomiskt bortfall för Ölandsbladet.

Att få till en bro över Kalmarsund tar tid. Både på riks- och regionsplanet är alla större vägprojekt redan budgeterade fram till 2029. Sedan finns ytterligare projekt på ”väntelistan”.

Om en Ölandsbro överhuvudtaget ska bli verklighet inom de närmaste 50 åren så måste frågan upp på dagordningen.

En del röster höjs för att en ny Ölandsbro skulle kunna utgå från norra Öland, någon har till och med nämnt Degerhamn. Men det bygger på antagandet att den gamla Ölandsbron skulle vara kvar och det är inte realistiskt tro att Öland skulle sponsras med två broar för motortrafik.

Med den infrastruktur vi nu har så är det naturligaste att en eventuell ny Ölandsbro skulle ligga i anslutning till den gamla. Även om det inte känns så när man åker från Byxelkrok så är Möllstorp någorlunda mitt på Öland och bron leder oss rakt in i Kalmar som är hela Kalmarsundsregions hjärta.

Vi kan nog inte förvänta oss ett fortsatt lappande och lagande för motortrafik av den gamla bron. Men visst vore det fantastiskt fint om den ändå skulle kunna underhållas så pass att den gick att använda för gång- och cykeltrafik, kunna få bli ett gigantiskt monument över en tid som varit.

Eller vad tycker ni? Det är ju alla vi ölänningar som kommer att använda även en ny Ölandsbro i framtiden. Är Möllstorp rätta platsen?

Kan vi ens sia om hur trafiken ser ut om 30-40 år?

Dela med dig av dina synpunkter. Låt era kommentarer få våra åsiktssidor att glöda. Ölandsbron kommer att vara Ölands viktigaste fråga detta år, nästa år och minst 40 år till!