Åsikter

Mer ärlighet och mindre partipolitiskt tjaft

Åsikter ,
Foto:Arkiv

Det behövs mer avärlighet på den kommunpoltiiska arenan och mer av samarbete för att finna bästa möjliga gemensamma och långsiktiga lösningar i för medborgarna viktiga frågor. Samt mindre av blockpolitik, partiprestige och tjafs.

Till ärligheten hör att INTE försöka lura väljarna med att kommunpolitik och rikspolitik skulle vara samma sak. Det är stor skillnad.

Inom rikspolitiken kan man stifta lagar. Där - och bara där - hör frågor som migrationspolitik, resurser till försvar och polis samt motorvägsbyggen, flygskatt och höghastighetsbanor hemma. Där kan vi medborgare välja parti efter hur vi bedömer partierna i dessa frågor.

I kommunpolitiken handlar det om våra skolor och vår äldreomsorg, behovet av nya, fler och bättre äldreboenden samt givetvis bemanningsgrad och arbetsförhållanden. Det handlar om glesbygdsservice, samhällsplanering, natur och grönområden. Sånt som berör oss lokalt i vår vardag. Det är hur kommunpolitikerna har agerat i dessa sammanhang som vi ska rösta om i kommunvalen och inte om hur dom förhåller sig till rikspolitiken och dom rikspolitiska frågorna.

Till ärligheten hör också att INTE komma med vallöften som man sedan inte bryr sig om att infria. Ett lokalt parti som som slog igenom stort i förra valet på att lova jobba hårt för norra Öland och för öppenheten i kommunen gjorde sedan inte så mycket väsen av sig. Man kom istället att bli Tysta bänken i kommunfullmäktige. Dess många fina löften förblev mest fina ord och inget annat. Men nu när det närmar sig val igen är man tillbaka med nya fina ord igen. Det är inte ärligt, men maktens sötma smakar tydligen så gott att dåtidspolitiken upprepas.

En rikspolitiker från en annan kommun är lika oärlig genom att försöka blanda in migrationsfrågorna i den borgholmska kommunpolitiken. Hans rikspolitiska parti må ha en hur vältalig partiledare som helst i TV-rutan, men detta partis företrädare i Borgholms kommun har aldrig sagt så mycket som flasklock under en enda debatt i kommunfullmäktige. Så vad finns det för anledning för partiets sympatisörer att rösta på samma parti i kommunvalet?

Ölandspartiet sticker inte under stol med att vi ägnar oss åt rent kommunala och lokala frågor i Borgholms kommun - där vi alltid står på medborgarnas sida i de fall som politiker vill något annat.

Partipolitik borde egentligen inte behövas i en liten kommun. Istället behövs positivt samarbete och att de folkvalda verkligen lyssnar på kommunmedborgarna.

I Ölandspartiet kan man vara med oavsett vad man hejar på i rikspolitiken.

Per Lublin

Ölandspartiet