Åsikter

Ljus framtid för Mörbylånga kommun

Henrik Yngvesson, kommunstyrelsen Carl Dahlin, vård och omsorg Agneta Stjärnlöf, barn och ungdom Günter Ruchatz, miljö och bygg Eva Folkesdotter Paradis, integrationssamverkan Ulrik Brandén, bostadsbolaget Moderata ordförande i Mörbylånga kommun ,
Henrik Yngvesson (M) och hans partikamrater ser ljust på framtiden för Mörbylånga kommun.
Foto:Arkiv
Henrik Yngvesson (M) och hans partikamrater ser ljust på framtiden för Mörbylånga kommun.

Kraftfulla satsningar på Mörbylånga kommuns kärnverksamheter genomförs kommande år; den största extra fördelningen ägnas sjuka och äldre. Byggnationen av vattenverket i Mörbylånga påbörjas och vatten och avlopp på östra sidan byggs fortsatt ut. Kommunala fastigheter renoveras samt vägar och cykelvägar rustas. Konstgräsplanen i Gårdby och äldrecentrat i Södra Möckleby ska förverkligas.

Antalet äldre i Mörbylånga kommun ökar och även hemtjänsttimmarna. Behoven möts med 16 nya platser på Kalmar läns bästa särskilda boende – Äppelvägen i Färjestaden. Tillgängligheten för medicinsk ansvarig sjuksköterska utvidgas när den delade tjänsten med Borgholms kommun blir heltid bara hos oss. Då nya HVB vid Rönningegården öppnas, frigörs lokaler på Fabriksgatan i Mörbylånga för ett nytt LSS/SoL-boende.

Vår kommun erbjuder en högt rankad skola. Så skapas förutsättningar för barn och ungdomar att bli självständiga, ansvarstagande och kreativa. I mätningen ”Öppna jämförelser” har kommunens skolranking förbättrats tack vare våra satsningar på högre lärartäthet än rikssnittet och vi ligger 8 av 290 kommuner i antalet behöriga lärare.

Arbetslösheten i Mörbylånga kommun är mycket låg och vi är bäst i Kalmar län på att få folk i sysselsättning. Policyn för arbetsintegrerande företag främjar start av, utveckling och stabilitet i sociala företag. De kommunanställda har möjlighet till tjänstledighet för att starta eget. Detta möjliggör avknoppning av kommunal verksamhet för att starta sociala företag som kan ge nyanlända och andra långt från arbetsmarknaden arbete.

Många vill flytta till Öland. Det ställer stora krav på oss. Att få samhällsutvecklingen i fas är svårt. Den kommunala servicen måste hänga med och vi som leder kommunen ansvarar ytterst för detta. Skola, barnomsorg och infrastruktur måste finnas innan nya villaområden, hyresrätter och bostadsrätter. Vissa är frustrerade över att det tar lång tid ibland, och andra tycker det går för fort. Balansgången är dock viktig för oss. Att växa ansvarsfullt och stadigt gör att vi kommer att nå vårt gemensamma mål att bli 16 000 invånare till år 2025.

Efterfrågan på bostäder i Mörbylånga kommun är stor, men också en förutsättning för att kommunen ska kunna växa. Vi arbetar intensivt med att ta fram nya detaljplaner. Nya bostadsområden med villor, bostads- och hyresätter växer nu fram i Färjestaden och i Mörbylånga. 2018 planerar Mörbylånga Bostads AB att bygga ytterligare ett 40-tal nya hyresrätter och ett nytt seniorboende med 70 lägenheter påbörjas i Färjestaden.

2018 får Färjestaden ett nytt planprogram så vi äntligen kan utveckla centrum med många flerbostadshus i attraktiva lägen. Samtidigt är det dags att modernisera och utveckla centralorten Mörbylånga, varför planeringsprocessen inleds ihop med invånarna under året för att tillsammans göra köpingen än mer attraktiv att bosätta sig i.

Majoritetens budget borgar sammantaget för att Mörbylånga kommun blir en ännu bättre plats att leva, växa och verka tillsammans i.