Åsikter

Låt studenterna få chansen som vikarier

Åsikter Artikeln publicerades
Foto:Ölandsbladet

Det är märkligt att inte vare sig landstinget eller våra grundskolor runt om i Kalmarsundsområdet har upptäckt vilken potential det finns i Linnéuniversitetets elever.

Känner ni igen lägesrapporten, den om hur både vården och våra skolor skriker efter både personal och vikarier?

I den vevan måste man fråga sig, hur väl tar man tillvara Linnéuniversitetets elever?

Inte särskilt bra, blir svaret. I alla fall om vi ska tolka signalerna från universitetseleverna.

För hur kan det till exempel komma sig att landstinget i Kalmar län inte vid något tillfälle marknadsfört sig själva för vårdeleverna vid det lokala universitetet?

Låt vara att eleverna ännu inte är färdigutbildade, men hur vore det att under studietiden försöka involvera vårdeleverna i landstingsapparaten?

Varje år så skriker exempelvis de få vård- och distriktscentraler vi har kvar på Öland efter arbetspersonal. Och när Öland har som allra störst befolkning, då är vårdtäckningen som minst. Färjestaden och Mörbylånga får turas om att slå igen sina hälsocentraler.

Det heter att det inte finns tillräckligt med personal. Men har landstinget verkligen gjort allt?

Nej, inte enligt de vårdelever Ölandsbladet talat med. Landstinget i Kalmar län skulle kunnat tala om att man finns, till att börja med.

Man skulle också ha kunnat erbjuda de elever som så önskade att ingå i någon slags vikariepool. En win-win-situation. Många studenter behöver jobba extra för att få ihop till mat och hyra under studietiden och varför inte göra det inom det område man senare är tänkt arbeta, blir ju också en form av praktik. Vinsten för landstinget blir att luckor fylls ut, både på kort tid men också kanske på längre. Eleverna vävs in i verksamheten.

Gota Media, där Ölandsbladet ingår, har samarbete med mediautbildningen vid Linnéuniversitetet och det har varit till nytta för alla inblandade parter.

På samma sätt borde det vara med lärareleverna. Visst, det genomförs praktik i skolorna runt om Kalmar. Men varför kan inte lärarstudenter få ingå i vikariepoolen?

Samma sak här, lärarstudenterna behöver tjäna en extraslant och skulle få en möjlighet till extrapraktik genom vikariearbete. Samtidigt så slapp grundskolorna ställa in lektioner eftersom det inte finns tillräckligt med vikarier.

Ett bättre utvecklat samarbete mellan framför allt landstinget och våra grundskolor å ena sidan och Linnéuniversitetet å andra sidan skulle framför allt vara till stor samhällsnytta.