Åsikter

Låt sexorna gå klart mellanstadiet på sin skola!

Åsikter
Foto:Arkiv

Snart ska fullmäktige fatta beslut om sexorna ska få gå kvar på sin mellanstadieskola även i sexan eller om man ska gå sexan på Slottsskolan. Vi Kristdemokrater vill anföra följande skäl för att låta sexorna gå färdigt hela mellanstadiet innan de flyttar till en högstadieskola.

Stadier - Vår grundskola är indelad i tre stadier. 1-3, 4-6 och 7-9. Det naturliga är att man får gå klart hela mellanstadiet innan man byter skola. Det skapar en ökad trygghet för både barn och föräldrar.

Betyg och Nationella prov – I årskurs sex får eleverna sina första betyg som ska spegla deras måluppfyllelse för hela mellanstadiet åk.4-6. Det bästa är att den lärare som har haft eleven i årskurs fyra och fem också får göra nationella proven i årskurs sex med eleven och sedan stå för den samlade bedömningen när betyg ska sättas.

Rasterna – På låg och mellanstadieskolorna är det mycket lek och rörelse på rasterna. Tyvärr upphör ofta det när eleverna kommer till högstadiet. Ett samhällsproblem idag är för mycket stillasittande därför är det mycket positivt att de får ett år till med fotboll och andra aktiviteter på rasterna. Forskning visar också att rörelse främjar inlärningen.

Framtiden – Vid en eventuell kommunsammanslagning underlättar det naturligtvis om vi har samma skolorganisation när man vill ändra skolans upptagningsområde. T.ex. öka Slottsskolans upptagningsområde söderut för att få fler elever.

Moderna språk och hemkunskap – Det går att hitta lösningar på dessa två ämnen som är nya i årskurs sex. Man kan åka in till Slottsskolan ett par gånger i veckan och läsa dessa ämnen där och använda deras specialsalar för hemkunskap. Då får eleverna träffa på sina blivande klasskamrater från de andra skolorna och får också känna på miljön vilket skapar ökad trygghet och en mjuk övergång till högstadiet.

Kristdemokraterna vill därför att Slottsskolan får bli en ren högstadieskola för årskurs 7-9 och att sexorna får gå klart sexan på sin mellanstadieskola.

Arne Sjögren, gruppledare, Kristdemokraterna