Åsikter

Kommunsammanslagning på agendan

Åsikter Artikeln publicerades
Foto:Arkiv

Så är frågan uppe på agendan på allvar igen: ska Öland vara en kommun?

Arbetsgruppen "Öland en kommun” har haft sina första möten och har nu en tidsplan klar: i samband med valet till EU-parlamentet i maj nästa år ska ölänningarna ges chansen att rösta om sin framtid.

Ska det fortsätta vara två kommuner? Eller räcker det med en?

Frågan har varit uppe till diskussion många gånger förr. För nio år sedan, den 7 juni 2009, var det folkomröstning i frågan. Då blev det stopp för planerna på en sammanslagning: nej-sidan fick 56 procent av rösterna, ja-sidan 41 procent. I Borgholms kommun var det ett knappt ja medan de röstande i Mörbylånga kommun var rejält emot.

Nu är det dags igen, vilket gör att vi får många frågor att fundera kring.

• Hur länge ska resultatet av en folkomröstning vara giltig? Är tio år en lagom tid att återkomma i en fråga – eller ska man respektera resultatet från 2009 och låta fler år gå?

• Är det viktigt var kommunledningen kommer att sitta eller är det i dessa digitala och mobila tider en sekundär fråga? Man kan ju tänka sig att vissa förvaltningar placeras i Mörbylånga och vissa i Borgholm, så båda kommunhusen hålls levande. Om man inte ska bygga nytt...

• Vad betyder det ur demokratisk synvinkel med en kommun? Riskerar de som bor på nordligaste delen och sydligaste delen av ön att glömmas bort? Vad innebär det för de minsta partiernas chans att vara kvar på den politiska arenan? Vilket eller vilka av de större partierna har mest att vinna på att kommunerna slås samman?

• Om man väljer att fortsätta ha två kommuner, riskerar man då på sikt att få svårt att rekrytera tjänstemän med rätt kompetens och finns det tillräckligt med intresserade medborgare som vill lägga tid och kraft i politiken?

• Betyder något utåt sett: finns det fördelar med att Öland talar med en röst, som en kommun?

• Finns det några ekonomiska besparingar att göra, på att kunna effektivisera och trimma den kommunala organisationen?

• Räcker det inte med att kommunerna samarbetar kring exempelvis räddningstjänst och turism i Ölands kommunalförbund?

• Om det inte blir en kommun, finns det då en risk att ölänningarna på sikt "tvingas" in i en större kommunsammanslagning med Kalmar?

Frågan om Öland en kommun leder till många funderingar. En oberoende konsult ska nu försöka knyta samman alla trådar för att ha ett färdigt resultat att presentera inför den planerade folkomröstningen. Sedan blir upp till oss alla att läsa på, ta ställning och rösta.