Åsikter

”Kom upp ur den politiska sandlådan”

Mattias Bäckström Johansson (SD) ,
Mattias Bäckström Johansson (SD) svarar på Lena Hallengrens insändare i Ölandsbladet.
Foto:Riksdagen
Mattias Bäckström Johansson (SD) svarar på Lena Hallengrens insändare i Ölandsbladet.

I en debattartikel angriper Lena Hallengren Moderaterna för att dessa övervägt att förhandla med oss Sverigedemokrater om de sakpolitiska frågor, där de främst är överens med oss.

Det är inte direkt ett nytt grepp från socialdemokratin att arbeta med skrämselpropaganda och social stigmatisering. Men det får väl främst ses som ett symptom på att man är väl medveten om att det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Enda anledningen till att Socialdemokraterna idag sitter i regeringsställning är att Alliansen tycker att detta är bättre än att själva försöka få igenom sin egen politik.

Lena Hallengren framhåller i sin artikel att Socialdemokraterna aldrig kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Samtidigt har flera socialdemokratiska statsråd ironiskt nog uttryckt besvikelse över att Sverigedemokraterna inte röstat med regeringen i vissa frågor. Anledningen till frustrationen är att Socialdemokraterna är beroende av Sverigedemokraternas stöd för att få igenom sin politik i riksdagen när den övriga oppositionen är samlad. Även här hade Socialdemokraterna kunnat få igenom mer av sin politik om man hade förhandlat med oss innan. Ett bra exempel på detta är förslagen kring offentlig upphandling. Men man avstår hellre från detta, eftersom man inte vill få igenom sin politik med hjälp av Sverigedemokraterna.

Lena Hallengren, kom upp ur den politiska sandlådan och börja debattera sakpolitiken!