Åsikter

Klassresan börjar i klassrummet

Åsikter
”Det är också de svagaste eleverna som förlorar mest på den pedagogik som varit förhärskande”, skriver Jan Björklund.
Foto:Riksdagen
”Det är också de svagaste eleverna som förlorar mest på den pedagogik som varit förhärskande”, skriver Jan Björklund.

Sverige är fantastiskt. Vi lever i ett land där många barn kan se med tillförsikt på framtiden och där möjligheterna att förverkliga sina drömmar är stora.

Det är ingen slump att liberaler ägnar en stor del av vårt politiska engagemang åt skolan. Kunskapsskolan är avgörande för att alla barn, oavsett varifrån de kommer, ska kunna bli det de själva vill. Med kunskap kan barn från hem utan studietradition få möjlighet till klassresor. Kunskap är också den bästa motkraften mot extremism och intolerans.

Pisa-resultaten 2015 var ett trendbrott. För första gången på decennier pekade kunskapsresultaten uppåt, antalet sökande till lärarutbildningen ökade kraftigt, med 70 procent på några år. Alliansens kunskapsreformer började sätta sig. Men det vi ser nu är oroande. Kunskapsresultaten går utför, 17,5 procent av eleverna som gick ur nian i somras var inte behöriga till gymnasiet. Det är den högsta uppmätta siffran någonsin. Samtidigt minskar antalet sökande till lärarutbildningen.

Den utmaning som skolan står inför är dubbel. Samtidigt som kunskapsresultaten sjunker så ska skolan möta den största integrationsutmaningen någonsin. Det är beklämmande att samhällsdebatten om skolan, pådrivet av den rödgröna regeringen, då handlar om vem som ska äga en skola istället för att handla om hur barnen ska tillgodogöra sig kunskap.

Det behövs en ambitiös skolpolitik med fokus på kunskap och studiero. De som har föräldrar med hög utbildning och som driver på barnen och hjälper dem, klarar sig. Men för de som inte har det och som har föräldrar som inte kan svenska, är kunskapsskolan avgörande.

Alliansregeringen flyttade ner betygen från årskurs åtta till sex och Skolverket har nu utvärderat den reformen. 80 procent av eleverna säger att de anstränger sig mer i skolan när de får betyg och många lärare uppger att det är lättare att både få elever och föräldrar att förstå hur eleven ligger till och identifiera vilka elever som behöver mer stöd. Därför behöver betygen i ett nästa steg flyttas ner till årskurs fyra.

Stöket i den svenska skolan är oerhört hämmande för en positiv kunskapsutveckling. Det är framförallt de svagaste eleverna och de som inte kommer från studiemotiverande hem som förlorar mest på bristen på ordning och reda. Det behövs ordningsbetyg för att öka studieron i den svenska skolan.

Det är också de svagaste eleverna som förlorar mest på den pedagogik som varit förhärskande och som går ut på att eleverna mer ska lära sig av varandra än att läraren genom katederundervisning lär eleverna. Att få ordning och reda i klassrummet och att ha mer av katederundervisning är viktiga för att de barn som har sämre möjligheter att klara skolan också ska ha möjlighet till klassresan.

Regeringen uppfyller nu sitt vallöfte om reformstopp inom skolan, men det är inte vad våra barn behöver. Reformarbetet för att nå kunskapsskolan måste istället intensifieras.

Vi liberaler tänker inte ge oss förrän alla barn kan få sina drömmar att gå i uppfyllelse. För detta är kunskapsskolan ovärderlig. Det är med den som både barnen och Sverige kan bli vinnare.

Jan Björklund (L)

partiledare

Mathias Karlsson (L)

riksdagskandidat för Kalmar län