Åsikter

I Mörbylånga får flyktingar jobb

Carl Dahlin (M), ordf vård- & omsorgsutskottet Agneta Stjärnlöf (M), ordf barn- & ungdomsutskottet Eva Folkesdotter Paradis (M), ordf samverkansgruppen för integration

Tidningen Dagens Samhälle rapporterar att Sveriges kommuner och landsting (SKL) under tre år i följd granskat möjligheterna för flyktingar att få jobb, och utgått från tre parametrar: hur hög arbetslösheten är bland svenskfödda i kommunen, hur länge flyktingarna har bott i Sverige och vilken utbildningsnivå de har.

Mörbylånga kvalar in på tredje plats i kategorin småkommuner med en faktisk förvärvsfrekvens bland flyktingar på 56 procent - vilket är mer än 12 procent över förväntan.

Sedan undervisningen i svenska för invandrare (SFI) togs hem från Kalmar förra året är insatserna för kommunens integrationsarbete samlokaliserade på Markgatan i Mörbylånga vilket blivit en vinst för alla inblandade.

Många brinner för att lotsa våra nya medborgare rätt här på södra Öland. En särskild eloge vill vi från politiken rikta till kommunens personal som målmedvetet arbetar med språkundervisning, bosättning, praktikplatser och introduktion på arbetsmarknaden. Utan dem hade Mörbylånga kommun inte kunnat uppvisa så fina resultat