Åsikter

Henric Borgström: Gott börsår i god ekonomi

Åsikter Artikeln publicerades

10 procents avkastning totalt på svenska aktier (knappt 7 procent kursstegring, 3 procent utdelning) i en ekonomi där priserna stigit ca 2 procent och lönerna drygt 3 procent. Det är inget dåligt år för svensken som också har betydande aktieinnehav indirekt via pensionsfonder.

Årets sista vecka köper kinesiska Geely in sig i Volvo tunga fordon med 8 procent av kapitalet och drygt 15 procent av rösterna.

Men makten har fortfarande Handelsbanken med 5 procent av rösterna och dess investmentbolag Industrivärden nästan 22 procent. Kring banken finns dessutom en rad andra aktieägare, tillsammans slår de Geely också i kapitalandel.

Kineserna får rimligen ett visst inflytande i Volvo. De delar varumärket alltsedan Geely 2010 tog Volvo Personvagnar från Ford. Om Industrivärden, numera styrd av Fredrik Lundberg, på sikt vill sälja sina aktier i lastvagnsbolaget till Geely vinner båda på fortsatt gott samarbete.

Volvoaktien har efter Geelys köp fallit med nästan 5 procent eller över 15 miljarder kronor.

Efter att aktien under året stigit med närmare 50 procent är Volvo nu värt totalt ca 330 miljarder kronor. Geely ca 250 miljarder kronor i vilket ingår Volvo Personvagnar, Lotus sportvagn, eldrivna Polestar och Malaysias ledande biltillverkare Proton samt nya elbilen Polestar.

Kostnaden för att köpa aktier i Geely, courtaget, är hos en nätmäklare över 700 kronor, vilket gör att det knappast lämpar sig för små aktieposter.

Största börshändelsen är ändå att H&M tappat en tredjedel av värdet, hälften om vi går tillbaka ett par år. Minus också för detaljhandel på mellanstora listan, 16 procent för Clas Ohlson, minus 10 för Byggmax.

Storbankerna stampar kring noll med undantag för expansiva Handelsbanken som backat 10 procent.

Byggbolagen idel minussiffror: Skanska – 20, NCC – 31, Peab – 2 procent. Bostadsutvecklarna kraftigt minus med JM – 29 procent i spetsen medan en del fastighetsbolag fått bra, Wihlborgs upp 15 procent, Castellum och Wallenstam 10 procent.

Glädjande inte bara för aktieägarna utan också samhället i stort är att industrin kommit tillbaka starkt, särskilt för de som växlat in exportinkomster från euroområdet.

Aktierna i Atlas Copco, Sandvik och SSAB har stigit omkring 30 procent liksom Alfa Laval,

Electrolux och Saab flyg/vapen ca 17 procent upp, ABB 14, Husqvarna 12, SKF kullager och Nibe husvärme nästan 10 procent plus.

Däremot Ericsson ca 54 kr ungefär som för ett år sedan. Aktien har som mest betalats i 65 kr, som lägst i 44 kr under året.

Märkligare är skillnaden för de två teleoperatörerna, Telia oförändrad kurs jämfört med för ett år sedan medan konkurrenten Tele2 stigit med nästan 40 procent.

Skogsindustrins priser till kund har stigit i både dollar och kronor. Vid uppdelningen av SCA blev kvarvarande skogsindustrin överraskande börsvinnare, plus 62 procent, A-aktien 76 procent. Däremot har Essity hygienpapper tappat ca 5 procent sedan uppdelningen i maj.

Stora Enso R-aktie och Holmen har båda ökat börsvärdet med ca en tredjedel.

BillerudKorsnäs har tappat 8 procent till följd av problem i produktionen och fördyrad stor investering. Däremot alltmer polska Arctic (Munkedal, Grycksbo) 20 procent minus, som är majoritetsägare i Rottneros med Vallvik, minus 11 procent.