Åsikter

Hållbar vision för hela Borgholm?

Staffan Larsson ,

Väl hemma efter lördagens friska morgonpromenad med hundarna, tände jag en värmande brasa. Hundarna fick efterlängtad mat och jag kröp lite frusen in bland kuddarna i soffan och njöt av knastret från brasan. Värmen drev snart bort min frusenhet.

Som vanligt kom surfplattan fram och strax var jag på Borgholms informativa hemsida. Läste om vattenläckan i Böda trakten, kommunens branschmöte om lantbruk och landade senare på Borgholms vision. Läste den och kände att något saknades.

Visionen består av 573 ord eller 3449 tecken och antogs i januari 2016. Ganska nyligen med andra ord. Bland dessa nära sex hundra ord finns ordet ”hållbar” med på ett ställe, i den sista meningen, femte ordet från slutet. Märkligt. Det är som majoriteten i Borgholm inte noterat agenda 2030, som FN utformat som EU gjort till sin och som Sveriges riksdag antagit i sin helhet. Och som företag, organisationen och andra kommuner jobbar efter.

FN:s Agenda 2030 för en hållbar värld innehåller 17 mål som kan appliceras på ett land, en organisation, ett företag eller var ett rättesnöre för oss som enskilda individer. Men det verkar inte gälla för Borgholm kommun!

De sjutton målen kan sorteras i mål för vår biosfär (alltså vår gemensamma miljö), sociala mål (dvs hur vi människor ska fungera ihop) och ekonomiska mål. Genom att använda agendan med de sjutton målen, läsa riktlinjerna och stödtexterna kan till exempel Borgholms kommun göra verkstad av hållbarheten. Med andra ord jobba hållbart på riktigt.

För det får ju inte bara bli ord på en hemsida eller ett papper i en dammig pärm.

Borgholm med sin fantastiska kulturgeografi, friska luft, byar, företag och elva tusen människor behöver en konkret plan för hur vi tillsamman ska utveckla vårt samhälle. Utvecklas i samklang med miljön, inkluderande alla människor och med en sund ekonomisk utveckling.

Det handlar förstås om alla våra företagare som verkligen inte tycker att kommunen bidrar till att de kan utvecklas och växa. Det handlar om oss som bor i de glesa delarna av vår kommun. Som känner hotet att förskolor, skolor, service och nära vård och omsorg urholkas och läggs ned. Som inte känner oss inkluderade och ser barnfamiljerna flytta och att medelåldern bara stiger.

Så klart löser inte Agenda 2030 alla utmaningar. Men en kommunledning som förstår andan i de sjutton målen och kan omsätta det i praktiskt handling, är ju en bra start. Det behövs ett nytt ledarskap för Borgholms kommun.