Åsikter

Fyra förlorade år för Östersjön

Åsikter ,
Satsningen på Östersjön behöver förbättras, anser insändarskribenten.
Foto:Kenth Jönsson
Satsningen på Östersjön behöver förbättras, anser insändarskribenten.

WWF:s rapport Östersjöbarometern, som granskar Östersjöländernas handlingsplaner för havet, har just publicerats. Den visar att arbetet med att rädda Östersjön tappat fart i samtliga Östersjöländer - också i Sverige. Det är tydligt att den rödgröna regeringen inte har lyckats fortsätta med det fokus och den samordning av politiken för havet som Alliansregeringen på liberalernas initiativ inledde 2006 – 2014.

Rapporten 2018 visar att inget land är i närheten av att genomföra de åtgärder man lovat att göra i Baltic Sea Action Plan(BSAP) 2007 och som krävs för att nå målen satta till 2021. Sverige är minst dåligt men får ändå minuspoäng( -11) medan Ryssland får lägst poäng( -43). Inget av länderna har vidtagit tillräckliga åtgärder i något område, vilket tyder på att inget land kommer att klara målen i tid.

Samtidigt som trycket på Östersjön ökar går arbetet på tok för långsamt och Sverige borde återta ledartröjan för att påverka Östersjöns utveckling, skriver WWF. Man vill också se fler skyddade områden, kraftigt ökade insatser för att stoppa övergödningen och stopp för ålfisket.

Liberalerna har under lång tid varit pådrivande i havsmiljöarbetet, ibland tillsammans med Miljöpartiet i riksdagen, men framför allt under Alliansregeringens tid lyckades vi på olika sätt flytta fram positionerna och få till en helhetssyn på havs- och vattenpolitiken.

”Fram till 2013 genomfördes nästan hälften av alla maritima aktiviteter i planen….sedan dess har endast två åtgärder genomförts och för resterande har åtgärderna inte genomförts i tid.” Det är facit med Miljöpartiet i (S) regering och med miljöministerposter under denna mandatperiod.

Men det största sveket mot Östersjön och en viktig anledning till att Sverige inte uppfyller det man lovat BSAP är att regeringen stoppade de åtgärder som Sveriges fem vattendelegationer just var i begrepp att besluta om i december 2015. Regeringen, alltså även Miljöpartiet, ”tog över” och beslutade vilka åtgärder Vattenmyndigheterna fick rikta till Jordbruksverket och jordbruket. Det är ngt som hittills aldrig inträffat i under de år Sverige har arbetat med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten.

(S)/(MP)-regeringens beslut innebar:

• 70 procent mindre fosforreduktion (-175 ton)

• 60 procent mindre kvävereduktion( -600 ton)

• En ökning med cirka 400 vattenförekomster som får långt tidsundantag för åtgärder

Det vill säga det som nu visar sig: Sverige gör inte det vi lovat och når inte uppsatta mål och Östersjön fortsätter dö.

På något underligt sätt har det här sveket mot Östersjön och de processer som varit verksamma och effektiva (Helcoms arbete och EU:s ramdirektiv för vatten) hamnat under radarn i offentlig debatt och hittills har Isabella Lövin och Karolina Skog inte svarat – hur tänkte ni när ni medverkade till detta?

I och med WWF:s rapport blir det mycket tydligt. Östersjön behöver röster i höstens val! Röster så Sverige får en riksdag och en regering som gör det vi utfäst oss att göra för Östersjön och åter igen blir en pådrivande aktör i det regionala och internationella havsmiljöarbetet.

Sverker Thorén(L), Västervik

Kandidat till riksdagen för Kalmar län