Åsikter

Fabriksvärlden av i dag en annan än förr

Åsikter Artikeln publicerades
Foto:Ölandsbladet

I dagens värld handlar företagande inte om snabba cash utan snarare om långsiktigt tänkande. Det är Cementa i Degerhamn ett exempel på.

Många kopplar samman stora industrier med negativa bilder: smutsigt och hårt arbete, miljöförstöring både vid tillverkning och i samband med transporter, allt med ett enda mål: att tjäna så mycket pengar som möjligt. När man tömt jorden på dess resurser drar man vidare och låter någon annan städa upp efter sig.

Verkligheten i dag är inte så enkel.

Många företag tar ett stort och seriöst ansvar för sitt miljöarbete.

Cementa gör sitt genom att ha en 0-vision: år 2030 ska man släppa ut lika mycket koldioxid från fabriken som den färdiga produkten suger upp under sin livstid.

I dag skriver Ölandsbladet om ett projekt med algodling på Cementa i Degerhamn som är en del för att den gröna visionen ska bli verklighet.

Det är ett av många projekt på fabriken som gör att den slentrianmässiga bilden av en fabrik med enda syftet att ge pengar till sin ägare inte riktigt stämmer.

Läser man på Cementas hemsida kan man läsa om hur man provtillverkat klimatanpassad cement, vad man gör för att främja den biologiska mångfalden och hur man skapat en naturstig där industrihistoria samsas med naturupplevelser, inte minst för ornitologer.

Har man som jag vid en visning av fabriken dessutom hört fabrikschef Claes Kollberg beskriva miljöarbetet förstår man att Cementa tar de här frågorna på riktigt, riktigt stort allvar.

Det finns säkert det som kan bli bättre. Det finns säkert det som kan gå snabbare.

Men att ha en klar grön vision lovar gott, eftersom Cementa tillverkar en produkt vars efterfrågan inte lär minska i en allt mer urbaniserad framtid. Snarare precis tvärtom: cement och betong lär bli allt mer eftertraktat.

För södra Ölands del är Cementa en stor och viktig industri, som ger många jobb och bidrar till en levande landsbygd.

Att det är ett företag som tar täten i miljöarbetet borde bidra till en skapa en större förståelse för verksamheten och en stolthet över att en fabrik med anrik historia också kan vara ett företag för framtiden.